Кметът Живко Тодоров: ВиК трябва да подобри качеството на възстановяване на улиците след ремонтните дейности в Стара Загора

Писмо до управителя на „ВиК – Стара Загора“- инж. Радостин Миланов, във връзка със строително-монтажните работи по изпълнението на проекта на дружеството за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в града изпрати кметът Живко Тодоров.

„Нееднократно сме Ви сигнализирали за нередности при извършване на различни СМР в обхвата на обекта. Община Стара Загора като администрация, управляваща уличната мрежа на града, ежедневно подава писмени и устни сигнали към „ВиК Стара Загора“ ЕООД относно липсата на спазване на действащите правила и норми при изпълнение на обратното засипване и уплътняване на траншейните изкопи, както и при полагането на асфалтовите настилки. При проверки от експертите на Община Стара Загора са констатирани: неуплътнена трошено каменни настилка върху, която директно се полага асфалтови такива, неправилна обработка на асфалтовите ръбове при връзката със съществуващата настилка / изрязване в неправилна форма, липса на каквато и да е подготовка на асфалтовия ръб/, липса на полагане на битумна емулсия , уплътняване на асфалтовите пластове с неподходяща техника, дъждоприемните и ревизионни шахти не са коригирани в нивото на новоположените асфалтови настилки. Очевидно са големи неравности по възстановените настилки на уличните платна, което е неприемливо“, гласи изпратеното писмо.

Констатирани са нередности и към настоящия момент – по възстановените асфалтови настилки са се образували мрежовидни пукнатини, настилките пропадат и получилите се неравности в уличните платна, освен дискомфорт на пътуващите създават и реална опасност от причиняване на ПТП.

С оглед на гореизложеното – Община Стара Загора не приема изпълненото възстановяване на асфалтови настилки по следните улици:

  1. Ул. „Пазарска“;
  2. Ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. Стефан Караджа“;
  3. Ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски”;
  4. Ул. „Славянска“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“;
  5. Ул. „Атанас Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Марио Жеков“;
  6. Бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Боруйград“ /западно платно/;
  7. Ул. ‚Димитър Наумов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Граф Игнатиев“;

Коригиращи действия, които трябва да бъдат предприети, са създаване организация за фрезоване на асфалтовите настилки, подмяна на трошенокаменната основа /където е необходимо/ и отново асфалтиране на посочените участъци.