„Театър за всички. Шекспир за всички“. Образователна програма на ДТ. „Гео Милев“

Образователна програма “Театър за всички. Шекспир за всички“ предлага Драматичен театър „Гео Милев“ Стара Загора”
ПРОГРАМА:
🟪24.04 Звукова и Светлинна картина в театъра.
водещ: Светла Тодорова, актриса и директор ДТ”Гео Милев”
🟪25.04 От идеята на художника до Декора, реквизита и костюма.
водещ: Елизабет Димчева, студент I г. АКТ НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, студент IV г. Културни индустрии, УНСС
🟪26.04 Професия асистент-режисьор.
водещ: Наталия Вълкова, студент IVг..Театрознание и театрален мениджмънт НАТФИЗ “ Кръстьо Сарафов”
🟪27.04 Реклама и театър
водещ: Екатерина Цветкова, директор Театър НАТФИЗ
🟪28.04 Текст-Драматургия-Театър
водещ: Екатерина Цветкова/Светла Тодорова
Време и Място на инициативата :
⏰10:00-12:00ч. и 17:00-19:00ч.
Център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“
Очакваме да се запишете за участие
drama.starazagora@gmail.com
Име, възраст, удобна група за посещение, контакт за връзка, кратко мотивационно писмо🎭
Програмата е финансирана от Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria
В партньорство с Център за подкрепа на личностното развитие – Стара Загора