100-годишнина празнува Ветеринарномедицинският факултет към Тракийски университет

100-годишнина празнува Ветеринарномедицинският факултет към Тракийски университет

Ветеринарномедицинският факултет (ВМФ) към Тракийски университет в гр. Стара Загора ще отпразнува своят 100-годишен юбилей „100 години ветеринарномедицински факултет и 100 години ветеринарномедицинско образование в България“. Основан е през месец май 1923 г., за да създава лидери, иноватори, успешно реализирани ветеринарни лекари в обучението, практиката и науката.

Тържествената церемония ще се състои на 11-ти май 2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Държавна опера – Стара Загора. Церемонията е за всички преподаватели, служители, докторанти и студенти на ВМФ. Датата 11 май ще бъде НЕУЧЕБЕН, но работен ден!

По време на церемонията, след приветствие от ректора, официалните гости и слово на декана на ВМФ, ще бъде връчена почетна диплома за доктор хонорис кауза на проф. Аксел Веренд (Германия) и почетни награди от Президента на Република България.

Ден по-рано, на 10.05.2023 г. ще стартира национална кръгла маса по FOOD SECURITY, фестивал на знанието и откриване на спортна универсиада с концерт пред община Стара Загора.

На 12-ти май ще се проведе международна научна конференция „One health” посветена на изследователските постижения в областта на ветеринарната медицина, борбата с антимикробната резистентност и моделите за обучение-наука-бизнес.

Добре дошли и весел празник!

С уважение,

Проф. д-р Тодор Стоянчев

Декан на Ветеринарномедицински факултет

Тракийски университет

Стара Загора

България

ПРОГРАМА

10 май 2023 г.

10:00 часа Международна кръгла маса

Продоволствената сигурност в съвременното общество“

Заседателна зала – Ректорат, Тракийски университет

14:00 часа Фестивал на знанието

Щандове на факултетите на ТрУ – Площад пред Община Стара Загора

11 май 2023 г.

10:30 часа Тържествено честване на 100- годишния юбилей на ВМФ

Държавна опера – Стара Загора

15:30 часа Откриване на паметен знак на ВМФ в Тракийски

университет

Площадка до Форум на Тракийски университет

15:30 часа Визита с тур във ВМФ, клиничната база, катедрите

и музейните сбирки

Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

12 май 2023 г.

10:00 часа Международна конференция „ONE HEALTH“

Ветеринарномедицински факултет,

Тракийски университет

XXII Middle European Buiatrics Congress“/31 май – 3 юни 2023 г.

Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет съвместно с Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни организират практически уоркшопи с конгрес „XXII Middle European Buiatrics Congress“ (31 май – 3 юни 2023 г. ) в Тракийски университет и к.к. Старозагорски минерални бани.

Повече информация за събитията – тук ?http://www.mebcxxii.bg

Предварителна регистрация – в срок до 28 април – тук http://www.mebcxxii.bg/index.php/registration