Преди Великден – Via Dolorosa – „Пътят на болката“

Via Dolorosa – „Пътят на болката“.

Via Dolorosa (в превод от латински „Скръбен път“, „Път на болката“) е пътят, който извървяват богомолците и обикновените туристи в Йерусалим. Разстоянието е изминато от Исус Христос от мястото на осъждането до мястото на разпятието му.

Маршрутът е в Старата част на днешния град Йерусалим и е описан за първи път през XII в., но благодарение на францисканските монаси култът към „страстите Христови“ се засилва неимоверно през следващите 2 – 3 столетия. Посещението на Божи гроб всъщност означава именно минаването по пътя към Голгота.

Via Dolorosa започва от Лъвската порта в мюсюлманския квартал и завършва на Божи гроб в християнския квартал. Пътят е дълъг повече от 500 м. Въпреки теологичните спорове и появяващите се периодично мнения на историците, според които пътят не е точно този, за начало на Via Dolorosa се смята Преторията. Това е мястото, където Исус е обвинен и осъден на смърт чрез разпъване на кръст от Пилат Понтийски и е известно като Първата спирка към Голгота. Според вярващите съдебният процес се е състоял в крепостта Антония, руините на която още могат да се видят. Според други обаче Антония е само наблюдателна кула и не може да е Претория.

Спирките по Via Dolorosa са общо 14 и се базират повече на вярата, отколкото на археологически доказателства. Обозначени са с табели и описания защо точно тук е спрял Исус и какво се е случило с него. Девет от спирките са по тясната Via Dolorosa, а последните пет се намират в Храма на Божи гроб. Осем от спирките са отбелязани и с малки църкви.

На Втората спирка от последния си земен път Исус е бичуван и понася своя кръст. Третата спирка указва мястото, където Божият син пада за първи път под тежестта на кръста. Четвъртата бележи мястото, където Исус среща майка си. Там днес се издига арменската църква „Дева Мария“. На Петата спирка Симон Киринеецът е бил принуден от римските войници да помогне на Исус да носи кръста. Шестата упоменава мястото, на което Вероника (светица за католиците) изтрива потта от лицето на Божия син и ясен отпечатък от него остава върху парчето плат. Следващата спирка показва къде Исус пада за втори път. Осмата маркира мястото, където той утешава дъщерите на Йерусалим, няколко благочестиви жени, дошли да го оплакват. На Деветата – пада за трети път. Следващите три спирки се намират на Голгота (днес площада пред Храма на Божи гроб).

На Десетата – Исус е съблечен, а на следващата е прикован на кръста. Дванадесетата спирка – Божият син издъхва на кръста. На Тринадесетата е камъкът на помазването. Там тялото му е свалено от кръста и Йосиф Ариматейски го умива с благовония. Последната спирка е гробницата на Исус и параклисът над нея.

Via Dolorosa е най – известният поклоннически маршрут в Йерусалим. Той е особено натоварен по време на Страстната седмица преди Великден.

Снимка: Шествие на поклонници по Via Dolorosa, 1950 г.

https://impressio.dir.bg/izgubenata-balgariya/po-krastniya-pat-na-spasitelya-via-dolorosa

http://alexandradelova.blogspot.com/2015/04/via-dolorosa.html

“Via Dolorosa”-Маргарита Петкова

 

Голямата Голгота предстои.

През малките минавам ежедневно.

Знам, кръстовете всеки ми брои –

усмихнато, самодоволно, гневно.

 

А аз ги мъкна. Тъй привикнах с тях,

че заприличах изведнъж на птица.

Когато ме оплакват – бликва смях

във вперените ми напред зеници.

 

Когато ме отписват всеки път,

все повече си вярвам – на прав път съм.

Връз раменете ми седи Светът

и просто нямам право да го срутя.

 

Чело подлагам. Трънният венец

не ми тежи – кръв имам, нека капе.

По дирята й като по конец

върви Животът. И ми сваля шапка.

 

Аз просто зная своята цена

и нямам право на излишни харчове.

Голямата Голгота е една.

И я изкачвам. Крачка подир крачка.

 

Крещете зад гърба ми с бяс: „Разпни!“,

(както ликувате пред мен „Осанна!“).

Дано това да ви успокои –

на Хълма само три дни ще остана.