Сертификат за STEM училище получи СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

На третата Национална конференция с международно участие „SMART STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ“ Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора получи Сертификат за STEM училище. Събитието е под надслов „Симбиоза и синергия на съвременните образователни практики“.

Конференцията откри еврокомисарят за иновации, научни изследвания, образование и младеж Мария Габриел. Нейните думи са пряко свързани с философията на нашето училище, че бъдещето се намира в класната стая и ние като учители трябва да въвеждаме учениците си в необятния свят на науката, използвайки и съвременните технологии.

След нея поздравления отправи и председателят на Атлантическия клуб д-р Соломон Паси. Той призова учениците и учителите да не спират да творят и да се развиват.

Този сертификат е поредното признание за труда на екипа на Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора и по-специално на екипа на Методичното обединение по природни науки, който ежедневно показва на учениците красотата на науката.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“

СИМБИОЗА И СИНЕРГИЯ В СЪВРЕ