Преди Великден – Кои са били седемте последни думи на Исус Христос и какво означават?

Кои са били седемте последни думи на Исус Христос и какво означават?

Тези са седемте изречения, които изказал Исус Христос на кръста (без да са в определен ред):

(1) Матей 27:46 ни разказва за деветия час, когато Исус извикал високо: „Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ Тук Исус изразява, че е изоставен, като Бог е поставил греховете на света върху Него, и поради това Бог трябвало „да се отвърне“ от Исус. Докато Исус изпитвал тежестта на греховете, Той изпитвал отделяне от Бога за един единствен път във вечността. Това също било изпълнение на пророческото изявление в Псалом 22:1.

(2) „Отче, прости им, защото не знаят какво правят“ (Лука 23:34). Тези, които разпънали Исус, не знаели пълното значение на това, което правят, защото не Го разпознавали като Месия. Тяхното незнание на божествената истина не означавало, че те заслужават прошка, а молитвата на Христос докато те Му се подигравали е израз на безграничното състрадание на божествената благодат.

(3) „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая“ (Лука 23:43). С това твърдение Исус уверява един от разбойниците на кръста, че като умре ще бъде с Исус на небето. Това било обещано, защото, дори в часа на смъртта си, разбойникът изразил вярата си в Исус като Го признал за този, който Той е (Лука 23:42).

(4) „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си“ (Лука 23:46). Тук Исус с готовност предава духа Си в ръцете на Отца като показва, че наближава да умре, и че Бог е приел саможертвата Му. Той „принесе Себе Си без недостатък на Бога“ (Евреи 9:14).

(5) „Жено, ето син ти!“ и „“Ето майка ти!“ Когато Исус видял майка Си да стои до кръста заедно с апостол Йоан, когото Той обичал, Той поверил грижата за майка Си в ръцете на Йоан. И от този час Йоан я приел в своя дом (Йоан 19:26-27). В този стих Исус, вечно състрадателният Син, се уверява, че ще има кой да се грижи за Неговата земна майка след Неговата смърт.

(6) „Жаден съм“ (Йоан 19:28). Тук Исус изпълнява Месианското пророчество от Псалом 69:21: „21 И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.“ Като казва, че е жаден, Той кара римските войници да Му дадат оцет, което било обичайно при разпъване на кръст, и така пророчеството се изпълнява.

(7) „Свърши се!“ (Йоан 19:30). Последните думи на Исус означавали, че страданието Му свършило, и че цялото дело, което Неговият Отец Му дал да върши – проповядване на благовестието, вършене на чудеса и получаване на вечно спасение за Неговите хора – било свършено, осъществено, изпълнено. Дългът на греха бил платен.

Източник https://www.gotquestions.org/Bulgarian/Bulgarian-seven-sayings-Christ.html