Втора сграда в Стара Загора се сдобива с графит по инициатива на Зелени Балкани!

Втора сграда в Стара Загора се сдобива с графит по инициатива на Зелени Балкани! 🍀

След като сградата на НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора вече е изрисувана с ловен сокол, следващото произведение на изкуството на сграда в града вече е факт! Сръчните ръце на графити-артиста Андрей Палвал дори и в момента творят и сътворяват птица от вида царски орел на сградата на ПГЕТ “Г. С. Раковски” – Стара Загора!

Царският орел е един от видовете, които се опазват от екологичната мрежа Натура 2000. Идеята на Зелени Балкани за изрисуването на графити със защитени видове върху сгради в различни градове е с цел популяризиране на европейската екологична мрежа и редките видове, които тя пази.