Приемат предложения и становища за проект на Наредба за провеждане на обществени консултации за община Стара Загора

До 30 май, Община Стара Загора очаква мнения, предложения и становища по проекта за Наредба за провеждане на обществени консултации. Те могат да се изпращат на електронната поща на секретаря на администрацията Делян Иванов –  d.ivanov@starazagora.bg.

Община Стара Загора разработи единни стандарти за обществени консултации, регламентирани в ясна и прозрачна правна процедура, което ще създаде необходимата сигурност в процеса на обмяна на мнения и предложения между местната администрация и гражданите. Те са част от процеса по разработване на местни политики и нормативни документи – съществен елемент от доброто и демократично управление. Възможността на гражданите да участват в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, признати както на национално, така и на европейско ниво. Това гласят част от мотивите за приемане на нормативния акт.

Проектът за Наредба за провеждане на обществени консултации за община Стара Загора, както и мотивите и целите ѝ, са публикувани на интернет страницата на Общинска администрация – https://www.starazagora.bg/bg/proekti-na-naredbi/proekt-na-naredba-za-provezhdane-na-obshtestveni-konsultatsii-ot-obshtina-stara-zagora-042023

Документът е част от мерките, включени в приетата от Общински съвет, на заседанието на 20 декември, на основание чл. 21, ал. 1,  т.12 от ЗМСМА – Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Стара Загора.