Във Фондация „Миню Балкански” започва обучение на млади таланти

20 стипендии за обучение за победителите в събитието „Стара Загора търси математически таланти“

От 10 април стартираме дистанционно обучение в клуб „Математически таланти“ за ученици от 1, 2  и 3 клас с 10 теми  за всеки от класовете по задачи от математически състезания в България и по света.

Финалът – преглед на наученото  е на 3 и 4 юни във фондация „Миню Балкански“, с.  Оряховица.

Фондация „Миню Балкански“ връчва 20 стипендии  за безплатно обучение в  клуб „Математически таланти“ на победителите в събитието „Стара Загора търси таланти“:

Стипендии получават

Носителите на шлем – маска:

Валентин Великов Казаков, Сава Деянов Троански – най младият член на Менса – България, Петър Стефанов Влаев, Денислав Петков Ганев, Моника Георгиева Христова.

Наградените с шампионски купи

Самуил Деянов Пенчев, Тифани Станимир Стойчева, Богомил Виделинов Дончев, Стефан Радославов Рибарски, Виктор Веселинов Йорданов, Виктор Калоянов Желязков, Никола Иванов Нейчев, Николай Николаев Христакиев,  Ева Милен Маркова,  Йоан Георгиев Георгиев.

Златните медалисти:

Дарин Павлов Павлов, Дария Светославова Узунова, Ралица Миленова Кадиева, Виктор Ивелинов Марков, Йордан Георгиев Йорданов.

Повече  информация и включването в клуба може да получите от  г-жа Яна Ковачева –организатор „Учебни дейности“ към фондация „ Миню Балкански“ след писмо  изпратено на адрес fmb.competitions@gmail.com