Архитектурен конкурс за експериментален куклен театър в Стара Загорa

Държавният куклен театър в Стара Загора обявява международен архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство. След като по-рано тази година Министерството на културата гласува доверие на Община Стара Загора, в града на правите улици ще бъде създадено второто по рода си в България средище за експериментално театралното изкуство след Топлоцентрала в София. 

Началото на конкурса ще бъде обявено на 10-ти април като времето за работа на участниците ще бъде три месеца. Крайният срок за предаване на проектите е в началото на месец юли. Конкурсът разполага със сайт, в който ще се обявява всичко, свързано с протичането му. 

Kонкурсът се базира на двугодишна подготовка и цели да привлече архитекти от цял свят, които да представят новаторското си отношение към театъра и архитектурата като симбиоза. В конкурсните проекти възложителите очакват да разпознаят функционалност, изобретателност и устойчивост. Идеите на участниците ще бъдат оценявани от деветчленно международно жури, което дава дума за прозрачността на процеса по отсяване на най-качествените планове.

Държавният куклен театър в Стара Загора 

Старозагорският куклен театър е основан през 1954 г. Днес той е един от примерите за съхраняването на високото театрално изкуство в рамките на българския контекст. През линията на времето личностите и артистите от театъра са били многократно номинирани и награждавани за техните постижения в изкуството. За последните пет години театърът държи три национални награди Икар. Според настоящия директор на Кукления театър Дарин Петков новата сграда за експериментално куклено изкуство ще бъде ключова за старозагорския и българския театър и ще отвори сцена за развитието на това изкуство у нас.

Какво е експерименталният куклен театър?

Кукленото изкуство по нашите ширини започва развитието си през XII век. По време на панаирите разказвачи с кукли са създавали етюди, забавлявайки тълпите. 

Ако кукленото изкуство в границите на съвременна България датира от девет века, то експерименталният театър навлиза като концепция в световен план през XIX век, а в българските зали в края на ХХ век.

Експерименталният театър е движение, което се стреми да надхвърли традиционните начини за изпълнение на театрална постановка. Поради тази причина той има тенденцията да променя начина, по който публиката възприема театъра и установява интерактивни отношения с него. Характерно е също комбинирането на останалите форми на изкуство като танци, музика, поезия, изобразително изкуство, фотография, кино. 

Директорът на ДКТ Дарин Петков се надява до две години след приключването на конкурса сградата да бъде изградена и функционираща като стане инкубатор на новото, на съвременните изразни средства и изобщо на бъдещето на театъра. 

Центърът за експериментално куклено изкуство ще бъде дом на живия театър и средище за хора с висок творчески потенциал и нестандартни мултидисциплинарни виждания. Експерименталният театър в Стара Загора дава възможност на съвременните артисти да развиват талантите си и да бъдат развити нови театрални форми и изразни средства. По този начин ще се открие път за нови театрални личности и съвременна публика, както в Стара Загора, така и в България. 

Театърът ще създаде условия за творци от България и света” добавя още директорът Дарин Петков.

Татяна Калчева

зам. директор на ДКТ