Втора сесия на предварителни кандидатстудентски изпити за 2023 г. проведе Тракийски университет

Втората сесия предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2023 г. се проведе днес, 8 април 2023 г., в Тракийски университет. Над 120 кандидат-студенти заявиха желание да проверят знанията си по обща езикова култура, биология, математика и обща техническа подготовка. Едновременно в Ректората на Тракийски университет и Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол се проведоха изпитите по Обща езикова култура, тестовете по Обща техническа подготовка и математика.

Изпитният ден започна с ритуал посещение на лазарки от читалището в с. Малка Верея, след който лично ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков приветства кандидат-студентите и им пожела на есен да започнат своето обучение в Тракийски университет!

Варианти за различните изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти в присъствието на техническата комисия, родители на кандидат-студенти, участниците в изпита и квесторите в залите. Председателите на техническите комисии, проф. Таня Борисова и доц. Николай Пенев, както и проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебна дейност присъстваха лично на отварянето на изпитните варианти и пожелаха успех на участниците в изпитите.

Изпитът по обща езикова култура е двукомпонентен и е с продължителност 4 часа. Вариантът, изтеглен от кандидат-студентка от Стара Загора, се състои от текст за редакция и тема за съставяне на свързан текст “Земята – нашият дом”. С оценката от този изпит бъдещите студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол.

Кандидат-студентка от гр. Айтос изтегли вариант № 4 за теста по биология. Той е вход за над 17 различни специалности в медицинските или аграрните професионални направления. Кандидат-студентите разполагат с 2 часа за отговор на въпросите от теста по биология.

За тестовете по математика и обща техническа подготовка бяха изтеглени съответно вариант № 2 и вариант № 4 от кандидат-студенти от гр. Сливен и гр. Стара Загора. Времето, с което разполагат кандидат-студентите, е съответно 2 и 3 часа.

Явилите се на тест по математика имат възможност да избират от 17 специалности на Стопански факултет, Факултет Техника и технологии, Аграрен факултет и Педагогически факултет. Кандидат-студенти, които полагат тест по обща техническа подготовка, могат да кандидатстват за над 9 различни специалности с аграрна или техническа насоченост.

Предстоящите изпити на 29 и 30 април по биология и химия са вход за специалностите медицина и ветеринарна медицина. Подаването на заявления за участие в изпитите се извършва онлайн на страницата на Тракийски университет и е достъпно 24 ч. в денонощието, както и на място в бюрата на ЦКПИ в цялата страна.

Желаещи да кандидатстват в Тракийски университет, които са пропуснали да се явят на предварителни изпити, ще имат възможност да го направят в редовната сесия през м. юни 2023 г. Подробна информация за кандидат-студентския прием за академичната 2023/2024 година е достъпна тук – https://trakia-uni.bg/applications/application-high-school.