Франция отпуска разнообразни стипендии

Ректорът на Тракийския Университет проф. д-р Добри Ярков посрещна в Стара Загора г-н Арно Боберо, аташе по научното и университетско сътрудничество в посолството на Франция у нас. Много над предвиденото по протокол време продължи двустранният разговор, защото възможностите за сътрудничество, обмен на учени, докторанти и студенти, се оказаха толкова многообразни, че изискваха получаването и обсъждането на разнородна информация.

Гостът не скри своето отлично впечатление от Тракийския университет и подчерта, че областите като екология, енергиен преход и зелена планета, автоматизация на селското стопанство, хранителни технологии и изследвания в областта на ветеринарната и хуманна медицина, са атрактивни и от взаимен интерес. Той представи най-напред пред научния и преподавателски състав начините за бърза връзка с висшите учебни заведения и изследователски центрове на Франция, а след това пред докторантите и студентите -програмата за стипендии „France Excellence„. Тя е гъвкава, разнообразна и предоставя финансиране, както за магистри, така и за млади изследователи. Важно е да се знае, че Франция, която доскоро развиваше мащабна политика за популяризиране на своя език и култура, вече приема и чужденци, които владеят добре и английски.

На въпроси, свързани с настаняване, застраховки, съдействие по различни битови проблеми, пътуване и транспорт, подробно отговори Бисера Коларова от Френския институт в България.

Стоянка Цачева