Възможности за бъдещо сътрудничество обсъдиха посланикът на Виетнам у нас и ректорът на Тракийски университет

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, проф. д-р Добри Ярков бе на официална среща в Посолството на Социалистическа република Виетнам в София на 4 април 2023 г. Домакин бе лично Негово превъзходителство До Хоанг Лонг, извънреден и пълномощен посланик на Виетнам в България.

Проф. Ярков запозна в детайли посланик Лонг с ръководеното от него висше учебно заведение, което дава качествено образование на 10 000 студенти от над 50 държави по различни професионални направления. Като част от изследователските висши училища в страната, Тракийски университет е активен и в областта на научно-развойната дейност със специален акцент върху интелигентното животновъдство и продоволствената сигурност. Четирите основни направления, по които работи активно старозагорската алма-матер, са човекът и неговото здраве, превенция на климатичните промени, екология и опазване на околната среда, дигитализация и изкуствен интелект.  Не на последно място, проф. Ярков запозна своя домакин и с дейността на модерния Академичен технологичен комплекс, който е обслужващо звено към университета и неговото основно предназначение е да подпомага учебния процес като осигурява адекватни условия за практическото обучение на студентите, за научно-изследователска и научно-производствена дейност, внедряване научни постижения.

Посланик Лонг потвърди, че над 70-годишното традиционно приятелство между Виетнам и България е важна предпоставка за съвместни дейности между двете страни във всички области, включително образованието и подготовката на кадри. Посланик Лонг бе впечатлен от дейността и постиженията на Тракийски университет и изрази готовност да подпомогне осъществяването на контакти между старозагорската алма-матер и висши учебни заведения в родната му страна. Специален интерес представляват възможностите за обучение на виетнамски граждани по бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на ветеринарната медицина, аграрните, икономическите и педагогически науки. Като първа стъпка в тази посока, посланик Лонг предложи Тракийски университет да подготви проект на практическа програма за сътрудничество, която да бъде основа за установяването на бъдещи партньорства във Виетнам.

В края на срещата, проф. Ярков отправи специална покана към посланик Лонг да удостои с личното си присъствие официалните събития, посветени на 100 годишнината на Ветеринарномедицински факултет, които ще се проведат в Стара Загора през месец май.

Невена Димитрова

Експерт „Връзки с обществеността“