4 април – Национален ден на психолога

„Психологът е ум и сърце. Той никога не съди. Той вниква, обича, разбира. Не се интересува от самата постъпка, освен за да я поправи, ако е лоша и търси дълбоките й подбуди.

След като отстрани подбудите, постъпката се променя от само себе си и поема в правилната посока. Неговата граматика са човешките, психологическите и физиологическите познания, а те трябва да са необятни! Защото човешката душевност не понася готови рецепти и правила. И нека никога да не забравяме, че най-важното е психичното здраве на обкръжаващите ни, а ние, професионалистите ще сме винаги до тези които имат нужда от нас, в точният момент.

Честит празник, колеги!

Национален съюз на психолозите и психотерапевтите

Денят на специалистите по психично здраве се празнува от 1995 г. насам. Той е учреден заради ролята им за благосъстоянието и менталното здраве на българите. Отделно от Деня на здравния работник – 7 април, специалистите искат да подчертаят специфичната си професионална роля, защото статистиките са повече от плашещи. 36% от българите имат негативно отношение към хората с психични проблеми, като средният процент за Европа е 21%. Това ни слага в челната тройка по неглижиране, дискриминация и безхаберие. Както може да се очаква – възрастта пада все по-рязко. Депресията е втората най-честа причина за нетрудоспособност и нелекуваните психични отклонения влошават в най-голяма степен качеството на живот, самочувствието и усещането за щастие у българите.

Последните регистрирани случаи сочат, че паническите разстройства и тревожно-депресивните състояния очертават тенденция трудните времена, в които живеем, да се отразяват пряко върху здравето ни. Затова е нужна стратегия и програми по повишаване психичното здраве от страна на държавата и с помощта на множеството организации и специалисти. А такива има, защото психологията е сред най-желаните специалности в университетите години вече наред.