20 години специалност „Аграрно инженерство“ отбеляза Тракийски университет

Със специално събитие по повод Деня на специалността „Аграрно инженерство“, Тракийски университет отбеляза 20-тата годишнина от въвеждането на специалността и 16 години от обособяването на специализирана катедра при Аграрен факултет. Специални гости на събитието бяха ректорът – проф. д-р Добри Ярков, зам.-ректорът – проф. Румен Бинев и проф. Иван Станков – ректор на Тракийски университет в периода 2005 – 2015 г. В рамките на събитието проф. Ваня Димова – ръководител на катедрата, връчи почетни грамоти на следните заслужили деятели:
• Проф. д-р Добри Ярков, двм – Ректор на ТрУ
• Проф. д-р Румен Бинев, двм – Зам.- ректор по административна, стопанска и информационна дейност
• Проф. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ при ТрУ
• Проф. дсн Иван Станов – ректор на Тракийски университет в периода 2005 – 2015 г.
• Проф. д-р инж. Димитър Динев
• Доц. д-р инж. Банко Банев
• Доц. д-р инж. Неделчо Делчев
• Доц. д-р инж. Веселин Влашев
• Доц. д-р инж. Рашко Георгиев
• г-жа Нанка Никифорова – организатор
• г-н Дончо Стоянов – механик