Изкуствоведът и преподавател д-р Катя Тинева – Гюрковска ще ръководи Художествената галерия в Стара Загора

Катя Тинева – Гюрковска е новият директор на Художествената галерия в Стара Загора. Тя заема длъжността от 3 април 2023 г., след проведен конкурс.

Ръководителят на средището на изкуството под липите е главен асистент и преподава  „Теория и история на изкуството“ в  Педагогически факултет на Тракийски университет. Част е от екипа на галерията от близо седем години. Над десет години е музейната ѝ дейност. Работила е в Националната художествена галерия в София.

През 2000 година завършва специалност „Изкуствознание“ в Националната художествена академия, а през 2007 година защитава и своята докторска степен.

Една от основните цели, които си поставя новият ръководител, е да привлече младата публика и да отвори вратите на галерията за иновативни дейности, за да се популяризира богатото художествено наследство.

„Целта ми е да развием образователните програми, както и да надградим постигнатото“, сподели д-р Катя Тинева – Гюрковска. „Голяма е отговорността да наследя проф. Марин Добрев, за мен това също е едно от предизвикателствата занапред. Продължаваме да изпълняваме всички добри инициативи. Галерията е емблематично място за Стара Загора – важен културен център, който трябва да затвърди и развие потенциала си, за да е притегателен за обществеността. Вярвам, че ще продължи да се разпознава не само от художествената общност, но и от всички любители на изкуството“, допълни тя.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“