Днес своя 69-ти рожден ден празнува Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ е най-голямата обществена библиотека в област Стара Загора и значима част от разнообразната културна инфраструктура на града. Тя е модерен обществен информационен център, осигуряващ условия за лесен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за всички членове на общността чрез собствените си универсални ресурси, интернет и мрежата на обществените библиотеки в областта.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ e създадена през 1954 г. През 1967 г. избира за свой патрон възрожденския книжовник Захарий Княжески. Член е на Българската библиотечно-информационна асоциация. Съвместно с Гьоте-институт София през 2001 г. в библиотеката е създаден Ресурсен център за учебна литература по немски език. От 2007 г. Регионалната библиотека развива своята дейност в нова сграда. През 2009 г. е включена в Програма “Глобални библиотеки“. С проект на библиотеката от 2015 г. е поставено началото на библиотерапевтичното консултиране в българските библиотеки. През 2016 г. на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ е присъдена националната награда „Христо Г. Данов” в категорията „Библиотеки и библиотечно дело” за съществен принос в националната книжовна култура.

В Регионалната библиотека има обособени зони за възрастни, за деца; за специални видове издания, за достъп до интернет; за аудио-визуални материали и ноти; обучителен център, зала за групова работа и дигитален център. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение.

Библиотеката разполага с над 430 000 тома специализирана и художествена литература от всички отрасли на знанието в различни форми: книги, периодични издания, картографски и графични издания, ноти, електронни документи и др. Поддържа архив на местния печат и литература и координира събирането, съхраняването, организирането и разпространението на информация за края и библиографията по краезнание. Колекцията „Картички и снимки“ включва над 250 фотографии от началото на ХХ век – места, личности, събития от Стара Загора и региона. Във фондовете ѝ са съхранени редки и ценни издания, личните библиотеки на проф. Стоян Каролев (български писател, литературен критик и поет) и почетния гражданин на Стара Загора Недю Александров (църковен изследовател, публицист), част от библиотеката на художника Димитър Караджов. Учителят Георги Байданов дарява на библиотеката 47 буквара от различни държави.

Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин читател. Детски отдел посреща децата до 14-годишна възраст, които обичат да четат, издирват информация, играят, рисуват, участват в конкурси.

Библиотечното обслужване е основна дейност на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Тя предоставя основните библиотечни услуги: ползване на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея; предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация; достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели. Специализираните библиотечни услуги са: предоставяне на писмена библиографска информация; предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; доставка на библиотечни документи от страната и чужбина; достъп до външни мрежови ресурси и бази данни; копиране на библиотечни документи и публикуване на издания.

Регионалната библиотека осигурява обществен достъп до интернет за гражданите. Тя играе все по-активна роля в подпомагане на процесите и формите на учене през целия живот (семинари по програмиране за деца с използване на робота Финч (Finch), практически курсове „Компютърни и информационни умения за потребители 60+“ и др.).

Библиотеката предлага е-бюлетини за нови книги и събития, е-услугата „Попитай библиотекаря“ и осъществява виртуални консултации и електронна доставка на документи (дистанционни услуги).

Наличието на мултифункционална зала за културни, образователни и социални форуми и просторните фоайета правят Регионална библиотека „Захарий Княжески“ предпочитан партньор на местната общност и любимо място за срещи и комуникации. Библиотеката организира инициативи и кампании, свързани с популяризирането на четенето, осъществява представянето на нови книги и дава възможност на читателите да се срещнат с техните създатели. Библиотечното пространство е утвърдено като място за синтез на различните изкуства (филмови фестивали, джаз форуми, изложби и др.) със словото, за прояви, вписващи се в библиотечно-информационната и културната политика за привличане на децата и младежите към книгата, за обогатяване на знанието.

Библиотеката извършва координационна, квалификационна и експертно-консултантската дейност за всички видове библиотеки в региона. Събира, обработва и предоставя информация за тях на органите на държавната и местна власт и предлага конкретни мерки за подобряване на тяхната дейност.

39 са библиотекарите, начело с директора Надежда Груева, които посрещат с гордост и радост рождения си ден.

За да го отбележим предлагаме на широкото обществено внимание равносметка и 12 причини библиотеките в област Стара Загора да се гордеят със своята дейност през 2022 година, информира Емил Гиргинов – регионален методист:

1. В област Стара Загора има действащи 197 читалища (на второ място в страната след област Пловдив), като в рамките на читалищата съществува мрежа от обществени библиотеки.

2. С 36% са се увеличили извършените ремонтни дейности в библиотеките от региона.

3. В 34% от подалите данни библиотеки има свободен достъп в сградата за лица в неравностойно положение, като се осигуряват по този начин по-добри условия за четене и учене, както и съответни технологии и работно време на библиотеката, удобно за ползвателите.

4. с 2% ръст на постъпленията в библиотеките на регистрирани документи на чужди езици, с което са осигурява по-добро информационно обслужване на целеви групи от населението със специални потребности (чуждоезично говорещи, новопристигнали).

5. На 2328 потребители от 28 библиотеки се предлагат специални библиотечни услуги (пр. с физически увреждания; дългосрочна безработица, културни различия, образователен ценз и др.).

6. 33% от библиотеките в 10 от 11 общини на региона осигуряват обслужване извън библиотеката (доставка на библиотечни документи до дома) към 2,5 % от всичко регистрираните потребители (596 жители), което допринася за запазването на броя на библиотечните потребители, а също така играе хуманна роля, като помага на възрастните и немощните хора да поддържат социални връзки, реализирани чрез четене и общуване.

7. 7% ръст на всичко регистрираните потребители спрямо 2021 година.

8. 7% ръст на регистрираните потребители до 14 годишна възраст спрямо 2021 година

9. 7% ръст на обхватността сред населението в региона (при 7 от 11 общини(64%) има ръст) спрямо 2021 година.

10. Почти двойно (с 24,51 пъти, при ръст в 7 от 11 общини) са се увеличили посещения в библиотеките от региона за библиотечно и информационно обслужване, за ползване на интернет услуги и посещения на библиотечни събития спрямо 2021 година.

11. С 1% се е увеличил използвания общо фонд на библиотеките и с 4% се е увеличил броя на заетите библиотечни документи за дома и в читални зали, като има ръст в 6 от 11 общини спрямо 2021 година, поради подобряване уменията на библиотекарите да популяризират богатството на своите фондове.

12. В 6 общини от общо 11 (4 за 2021 година) има ръст в процента на ползване на фондовете за заемане (обращаемостта на фонда), което означава, че се подобрява съставът на фонда и връзката му с нуждите на потребителите.

На добър час колеги, бъдете здрави и с много нови творчески успехи!

Долап.бг