Определиха терен за хеликоптерна площадка в Стара Загора

На заседанието си на 30 март 2023 г. Общинският съвет на Стара Загора гласува предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, който е частна общинска собственост на Университетска многопрофилна болница „Проф д-р Стоян Киркович“. Това се налага във връзка с разширяване обхвата на спешната медицинска помощ и с оглед осигуряване на възможност за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

Площта на частта е 1000 кв. м. Намира се на север от Клиника по инфекциозни болести. Хеликоптерната площадка ще бъде с размери 30 м. на 30 м. Стара Загора ще е един от градовете с осигуряване на възможност за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – гр. Стара Загора е единственото лечебно заведение с най-високо ниво на компетентност по медицинските дейности, оказващо лечебна и консултативна помощ за лечебните заведения в Югоизточна България. Вече е подписан договор с италианската компания “Леонардо” за закупуването на 6 медицински хеликоптери с финансиране по плана за възстановяване. Първият от тях ще дойде в България до края на годината, а останалите – до 2025 г. В момента се водят преговори за наемането на два хеликоптера и екипаж, които да започнат работа още от лятото до пристигането на първите закупени.

От 1 март т.г. започна обучението на медицински екипи – анестезиолози, реаниматори и медицински сестри, които да бъдат базирани на няколко места в страната. Ще се създаде и координационен център.

Към момента Стара Загора не попада като локация на картата, която се разглежда на държавно ниво за създаване на хеликоптерни площадки.