Тестват сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стара Загора

На 3-ти април 2023 г. /понеделник/, на територията на град Стара Загора ще бъде извършена редовната техническа проверка и пълна профилактика на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Заедно със сирените, ще бъдат задействани и локалните автоматизирани оповестителни системи за опасност в големи обекти.

При проверката на техническата изправност, освен националния звуков сигнал за тревога, ще бъде излъчена и гласова информация както на живо от говорител в Оперативния център, така и предварително записани съобщения, което не следва да безпокои населението.

Съвременната сиренна система е част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и е монтирана в гр. Стара Загора по европейски проект, като работи от 2019 година. Съгласно Наредбата за условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност същата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври.