Първите предварителни кандидатстудентски изпити за 2023 г. проведе Тракийски университет

Първите предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2023 г. се проведоха днес, 25 март, в Тракийски университет. Над 120 кандидат-студенти заявиха желание да проверят предварително знанията си по обща езикова култура, биология, математика и обща техническа подготовка. Едновременно в Ректората на Тракийски университет и Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол се проведоха изпитите по Обща езикова култура, тестовете по Обща техническа подготовка и математика.
Варианти за различните изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти в присъствието на техническата комисия, родители на кандидат-студенти, участниците в изпита и квесторите в залите.
За изпита по обща езикова култура, кандидат-студентка от с. Кънчево, обл. Стара Загора изтегли вариант № 4 за първата задача, както и темата „Да бъдеш свободен“ за създаване на свързан текст по задача N 2. Председателят на техническата комисия, проф. Таня Борисова, присъства лично в залата и пожела успех на участниците в изпита. С оценката от този изпит бъдещите студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол.
Кандидат-студентка от Варненска област изтегли вариант 5 за теста по биология. Той е вход за над 17 различни специалности в медицинските или аграрните професионални направления.
За тестовете по математика и обща техническа подготовка бяха изтеглени съответно вариант № 3 и вариант № 2 от кандидат-студенти от област Стара Загора. Явилите се на тест по математика имат възможност да избират от 17 специалности на Стопански факултет, Факултет Техника и технологии, Аграрен факултет и Педагогически факултет. Кандидат-студенти, които полагат тест по обща техническа подготовка, могат да кандидатстват за над 9 различни специалности с аграрна или техническа насоченост.
Проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебна дейност, пожела на всички кандидат-студенти успех и на есен да започнат своето обучение в Тракийски университет!
Желаещи да кандидатстват в Тракийски университет, които са пропуснали да се явят на предварителни изпити днес, ще имат възможност да го направят на 8 април. На тази дата ще се проведат отново изпит по обща езикова култура, както и тестове по математика, биология, география и обща техническа подготовка. Подаването на заявления за участие в изпитите се извършва онлайн на страницата на Тракийски университет и е достъпно 24 ч. в денонощието, както и на място в бюрата на ЦКПИ в цялата страна.