Младежкият център в Стара Загора  участва в първото събитие в рамките на националната кампания „Време за ъпдейт“

По покана на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика,  ръководителят на Международния младежки център – Стара Загора д-р Весела Марева и младежкият медиатор Пламена Тодорова взеха участие в първото мероприятие в рамките на Национална кампания „Време е за ъпдейт“.

Виртуалното събитие събра на едно място гледните точки на институции, представители на национални и регионални младежки организации, студентски съвети и кариерни центрове от цялата страна по темата за уменията при младите хора.

Целта на кампанията е да стимулира учене през целия живот, улеснявайки адаптацията към пазара на труда. Важна част е и популяризацията на мерките за обучение. Целевата група обхваща млади хора до 29 години, независимо дали работят в момента.

Красимира Кънева – Пенкова