Тракийският университет е домакин на Българо-австрийски аграрен форум

Представители на водещи австрийски компании от аграрния сектор гостуваха на Тракийски университет в рамките на Българо-австрийския аграрен форум “Продукти и технологии -Made in Austria“. Инициативата се организира от ADVANTAGE AUSTRIA Bulgaria /Австрийското търговско представителство в България в партньорство с #ТракийскиУниверситет и Аграрен университет – Пловдив.

В рамките на събитието представители на Австрийския аграрен клъстер (AAC Austrian Agricultural Cluster), както и на още 7 водещи в сферата на агроиндустрията, животновъдството и биотехнологиите компании представиха пред аудиторията своите иновативни продукти и възможностите за сътрудничество с иновативни предприятия от аграрния сектор в България. Австрийската делегация, която гостува в старозагорския университет, бе водена от г-н Филип Купфер, търговският съветник на Австрия в България.

Проф. д-р Добри  Ярков, ректор на Тракийски университет, откри събитието с думите: „Университетите трябва да бъдат мост между чуждестранните инвеститори и българския бизнес, защото каквито и инвеститори да дойдат тук, те ще имат нужда от добре подготвени хора на всички нива. Нашият университет е уникален, защото подготвя висококвалифицирани кадри за почти всички сфери на социално-икономическия живот на България, с най-висока експертиза и аграрния сектор – от земята до трапезата. Нещо повече – ние сме лидер и в научно-изследователската дейност и като такъв трябва да подготвяме и научни продукти, които да се трансферират в практиката. Това е нашата мисия!”

Възможностите за сътрудничество с Австрийския аграрен клъстер, в който се включват 20 компании-членове, както и за споделяне на най-доброто от австрийския опит в сферата на биотехнологиите представи г-н Херман Визер, генерален мениджър на Австрийския аграрен клъстер. Представителите на австрийските компании споделиха своите иновативни решения за модернизация на съвременните стопанства, представени бяха и новости в сферата на производството на хранителни добавки, имуностимулатори и пробиотици в животновъдната промишленост, които могат да се използват като съставки във фуражите за животни, цялостни решения за организиране на изхранването на животните и за почистване чрез роботи, новостите в отглеждането на животни за разплод, инженерингови решения за технически прегледи на земеделска техника и др.

Представителят на Energotest Austria – австрийски производител на системи за технически прегледи и проверка на моторни превозни средства, в това число и в аграрния сектор, подари на Тракийски университет модерен уред за тестване на специализирана земеделска техника, който да бъде използван в обучителния процес на бъдещите аграрни специалисти. Проф. Ярков прие с благодарности щедрия дар от името на университета и неговите възпитаници.