Бъдещи учители усвояват театрални практики

Студенти и преподаватели от Педагогическия факултет на Тракийския университет в Стара Загора взеха участие в лекция, свързана с прилагането на театрални практики по модел „учене чрез преживяване“. Лекцията се проведе в сградата на факултета и бе изнесена от д-р Елена Панайотова, режисьор, доктор по театрални изкуства и дългогодишен преподавател по актьорско майсторство.
Присъстващите бяха запознати с програмата „Артисти за деца и младежи“, която позволява на децата – участници да учат посредством преживяване чрез изкуство и да придобиват и интегрират социален опит. Д-р Панайотова разказа още за своя дългогодишен емпиричен опит, в който доказва на практика, че театралните игри могат да осигурят за участниците подкрепяща среда за изява и развитие на спонтанни желания, интереси, свободно въображение и толерантност към различието.
Участие в програмата са взели над 5000 деца и младежи в неравностойно положение от България, Кения и Танзания, както и 300 млади артисти от четири континента, като са реализирани над 40 публични фестивали. Лекцията бе част от двудневно образователно събитие, в което бъдещите педагози и техни преподаватели присъстваха и на прожекция на българския филм „Майка“, вдъхновен от житейската история на лектора и одобрен от МОН за обсъждане в клас.