Момичетата от ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“ са едни от най-гиздавите старозагорски лазарки

Професионална гимназия по механотехника и транспорт (ПГМТТ) “Никола Йонков Вапцаров“ в Стара Загора е определено училище за момчета. Но и тук има „мъжки“ момичета, които по нищо не им отстъпват и в учението, и в практиката …и в игрите.

На 21 март 2023 г. в ранния следобед, творческият екип от Народно читалище „Св. Климент Охридски 1958“ пое към механотехникума… Там вече ни познаваха от поредицата ателиета, работилници и репетиции от предишните занимания по проект „Имането“. И сега една малка група от сърцати девойки очакваха с любопитство да видят за какво сме дошли …

Лазаровден…един пъстър обичай от песни, игри и младост, украсен с много цветя и благослов…разказваше за празника г-жа Гинка Михайлова…Празник , който има своите духовни корени в християнската традиция, илюстриран от Лазаровото възкресение след четиридневната му смърт и избухнало във вълнуващи преживявания на народа от случилото се чудо в деня на Вход Господен в Йерусалим! Господ Иисус Христос, смирено влиза в Йерусалим възседнал осле (магаренце), в противовес на тържественото му посрещане, за да тръгне само след няколко дни по пътя на страданието…

Ето това чудо, което предхожда големия празник е част от пролетното фолклорно българско богатство. Лазаровден и е обратната страна на Коледа. На този красив зимен празник мощните мъжки гласове на коледарите раздират зимната нощ, а мъжката песен проправя пъртината до всеки дом за благослов…

Сега в пролетния ден, в най-новите си премени, с венци от дъхави цветя, момите заявяват себе си, че вече са станали на години за сгледа. Те с песен обикалят от къща на къща. Пеят и благославят за здраве и берекет на дома, на невястата и стопанина, на рожбата и майката, на младото момче и момиче…

В днешния ден творческото ателие представи песните „Ой Лазаре“ и „Лаленце се люлее“ в изпълнение на солистките Станка Патеркова и Диана Желева в съпровод на оркестъра при Ансамбъла за народни песни и танци „Зорница“ с гъдуларя Тройчо Троев, на тъпана Евгени , кавалджията Марио и тамбуриста Цветан Минчев. Творческата група внася изключително много колорит с изпълнението си, с костюмите и с живото участие, което заразява младите хора и ги овластява сами да поемат от изпълнението и да го овладеят. Днес хореографията беше представяна от Мария, която играе в танцовия състав при Ансамбъла от девет години. С много финес и познаване тя въведе момичетата в стъпката на буенека ..

След като Станка и Диана изпяха „Ой Лазаре“, за да илюстрират тракийския вариант на химна на лазарската песен запяха и песента „Лаленце се люлее“, а момичетата тихо пригласяха…След това Мария показа стъпката и след нея се хванаха за ръце и поеха – „раз-два-три…раз-два-три…“ След второто и третото изпяване вече песента звучеше смело и стъпката ставаше все по-уверена. До края на урока момичетата сами си пееха и играеха …като истински лазарки! Творческото ателие е една малка работна платформа, в която творци, презентатор и участници са равнопоставени в предоставяне и научаване. Това съпреживява песента, музиката, ритмиката, дава нови отговорности и развива творчество във всеки. Разбира се все още момичетата не са станали лазарки, но са запознати с особеностите на празника, със своя статут в обществото и с драматургията на обичая. Предстоят репетиции, костюми и изява в деня на празника или в навечерието му. С нетърпение очаквам да ги видя гиздави, пременени в тракийски момински костюми, с лазарски венец на главата и много песен и радост в сърцето…защото го могат и го правят от сърце!

Гергана Маринова

Снимки Гено Гюров – ученик от ПГ ММТ „Н. Й. Вапцаров“