Регионална работна среща на тема: „Дейност на библиотеките от област Стара Загора. Отчет за 2022 г. ”

Регионална работна среща на тема: „Дейност на библиотеките от област Стара Загора. Отчет за 2022 г. ” се организира на 31 март 2023 г. (петък) 10:00 ч. – 13:00 ч. зала на РБ ”Захарий Княжески” – Стара Загора. В рамките на работната среща участниците ще получат обобщена информация за: дейността на библиотеките от област Стара Загора през отчетната 2022 г. с анализ на постъпилите статистически данни; за планираните дейности от отдел „Методичен“ през 2023 година в полза на обществените библиотеки от региона; споделяне на опит за създаване на документален филм с краеведско съдържание от Катя Тотева, НЧ „Зора – 1902“ – с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.