Бъдещи учители се запознаха с музикалното дело в Стара Загора

Информационна грамотност
Студенти от Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора посетиха РБ „Захарий Княжески” на 20 март 2023 г. Бъдещите учители се запознаха с услугите и ресурсите, които предлагат отделите „Краезнание“ и „Изкуство“ на тема „Музикалното дело в Стара Загора“. Те търсиха информация по темата в електронния каталог на библиотеката, работиха с пълнотекстови дигитални източници.
Младите хора придобиха нови знания и умения как ефективно да използват информационните ресурси на библиотеката – аналогови и дигитални, подобриха уменията си да ползват онлайн ресурсите, предлагани не само от регионалната библиотека, но и от други институции. Повишиха своята информационна култура.