20 март е Международен ден на щастието

На 20 март ежегодно от 2013 г. се отбелязва Международният ден на щастието, учреден с резолюция на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г. В документа се посочва, че стремежът към щастие и благополучие е сред основополагащите цели на човечеството. Той трябва да намери отражение в целите на държавната политика на всички страни и да стане съставна част на комплексния и балансиран подход за гарантиране на икономически растеж.

Инициативата за учредяване на деня е на кралство Бутан, където за изчисляване нивото на благополучие на нацията се използва показателят Брутно национално щастие. Той е въведен през 1972 г. от краля Джигме Сингай Вангчук, според когото стандартните макроикономически показатели не отразявали нивото на благополучие в страната. Брутното национално щастие се изчислява по специална методика, свързана с използване на различни показатели – ефикасност на управлението, социална справедливост, защита на околната среда, съхраняване на културното и духовно наследство.

През 2013 г. подразделения, определящи държавната политика за достигане социално благополучие на гражданите, бяха създадени към правителствата на Венецуела и Еквадор. През февруари 2016 г. пост държавен министър на щастието бе учреден в ОАЕ. През януари 2017 г. департамент на щастието бе създаден в индийския щат Мадхия Прадеш. През февруари 2018 г. в Дубай бе обявено създаването на Глобална коалиция на щастието, която включва 6 страни – ОАЕ, Казахстан, Коста Рика, Мексико, Португалия и Словения.
През 2020 година Йейлският университет предостави възможност на всички желаещи да участват безплатно в онлайн курса „Психология и щастлив живот“, който стана най-популярният в историята на вуза.

От 2012 г. с подкрепата на ООН се публикува Световен доклад на щастието, в който страните са класирани въз основа на нивото на благополучие на гражданите си. При съставянето му изследователи отчитат показатели, като БВП на човек от населението, продължителност на живота, съблюдаване на гражданските свободи, гаранции за заетост, ниво на корупция, и вземат предвид резултатите от изследвания на общественото мнение.

В доклада за 2019 г. за страна с най-щастливо население бе обявена Финландия. В челната петица са също Дания, Норвегия, Исландия и Нидерландия.

Бъдете щастливи!