Пред 100-годишен юбилей е Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет

Уважаеми преподаватели, студенти и служители,
на  11 МАЙ 2023 г. нашият факултет ще отпразнува 100- годишен юбилей. Юбилей на постижения, история, партньорски мрежи, обучителни програми, научна и приложна дейност и резултати.
Рожденият ден на първия български Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) е 11 май 1923 в София. През годините се премества в град Стара Загора и 100 години инвестира знания, умения и компетентност в своите студенти, преподаватели и служители.
За мен е чест и удоволствие да  поканя всички Вас, които чрез своя труд и усърдие допринасяте за развитието и успехите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет в гр. Стара Загора.
Утвърдихме се като съвременен образователен център с национално и международно признати учени, разработващи идеи в полза на обществото, бизнеса и клиничната дейност. Повод за гордост в ден като този са призовите първи места в националната рейтингова класация за „Ветеринарна медицина“, успешната европейска EAEVE акредитация, инвестициите и развитието на обучението в катедрите по модела от Германия, множеството от утвърдили се и станали известни български ветеринарни лекари у нас и в чужбина, похвалните думи от сътрудничеството с Министерство на земеделието, Българска агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига и много частни фирми, които високо ценят работата на нашите студенти и преподаватели, участващи в редица национални каузи.
Радост и удовлетвореност носят изказаната признателност, която имаме от удовлетворените пациенти на Университетската ветеринарна болница с клиники на ВМФ, специализанти от следдипломните обучения и неправителствените организации работещи с нашите научноизследователски мрежи.
Пожелавам на всички здраве, удовлетвореност и професионална страст за нови постижения в разнообразната активност на Факултета!
проф. д-р Тодор Стоянчев
Декан на Ветеринарномедицински факултет