ГПЧЕ „Ромен Ролан“ участва в проекта „Шулбрюке“ в германския град Грайфсвалд

Как да живеем заедно в Европа? Какво означава справедливост? Какво свързва европейските нации и какво ги разделя? На тези въпроси, както и на други теми от областта на политиката, икономиката и културата, се посветиха ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ заедно със свои връстници от други европейски страни в периода 02.03- 10.03. 2023г.

Под ръководството на Златина Коева, преподавател по немски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, учениците от 10 клас Дария Терзиева, Дарина Александрова, Деница Минкова, Георги Зюлямски, Николай Попчев, Мартин Драганов, Елица Славилова и Ивайла Кирилова взеха участие в проекта „Шулбрюке“ (Мост между училищата), който се проведе в университетския град Грайфсвалд, разположен край Балтиско море. Там те се срещнаха с ученици от Германия, Полша и Унгария и обсъждаха идеите си за бъдещето на Европа.

Шулбрюке“ е единственият международен проект, в който работен език е немският, затова учениците от „Ромен Ролан“ имаха възможност да комуникират на езика, който изучават и да задълбочат познанията си. Участниците бяха разпределени в работни групи и с помощта на текстове в областите икономика, екология, образование, социални въпроси имаха за задача да развият възгледите си за бъдещето на Европа. Проектът предлага не само теоретични знания, но и създаване на практически умения чрез уъркшоповете за видео и аудиообработка, креативно писане, алтернативен дизайн и др. Един от лайтмотивите на проекта е устойчивото развитие, затова учениците трябваше да представят града и училището си чрез алтернативни екологични проекти. Тъй като бъдещето на енергетиката е тясно свързано с въпросите на екологията, ръководителите на проекта бяха организирали посещение в затворената ядрена централа Лубмин край Грайфсвалд, където учениците бяха запознати с историята на централата, предимствата и рисковете на ядрената енергетика. Интересна лекция на тема „Ядрен синтез“ беше изнесена в института „Макс Планк“, в който се провеждат научни изследвания и експерименти в областта на физиката.

Проектът „Шулбрюке“ се финансира от Германската Национална Фондация и през 2022г. отбеляза своя 20- годишен юбилей. Той се провежда ежегодно в различни градове на Германия и дава възможност на младежи от различни европейски страни да изследват процесите на промяна в Европа, да се занимават с основни въпроси, засягащи националната и европейската идентичност, развитието на гражданското общество. Около 3 800 бивши участници членуват в създадения към него алумни – клуб. Повече от 15 години ГПЧЕ „Ромен Ролан“ също участва със свои представители в „Шулбрюке“. За съжаление по време на пандемията проектът бе замразен. Благодарение на бившия ученик на гимназията Андриян Андреев, който понастоящем работи като асистент към проекта, контактът бе възстановен и учениците представиха достойно училището, създадоха международни контакти и разшириха кръгозора си.

Златинка Коева, старши учител по немски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“