Обявиха конкурс за студентски таланти

Фондация „Св. Климент Охридски“ обявява XVII национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. За наградите могат да кандидатстват студенти с българско
гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Условие е да се участва с непубликуван разказ или стихотворение.
Материалите за участие в Конкурса се приемат до 25 април 2023 г. по електронната поща на адрес deti@ admin.uni-sofia.bg.
Необходимо е участниците да посочат информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.
Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност.