Медицинските специализанти – с нов е-регистър

Нов е-регистър ще обединява информацията за специализантите и придобилите медицинска специалност. Той ще бъде част от Националната здравно-информационна система (НЗИС).
Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съобщава Clinica.bg.

В момента здравното министерство води един регистър на специализантите и още един за придобилите специалност в системата на здравеопазването. Новият единен регистър ще обединява информацията от двете бази от данни.
Предлага се още учебните програми за придобиване на специалност в системата на здравеопазването да се определят от ректорите на висшите училища, а не от здравния министър, както е в момента, предвиждат още промените. Предложението е от страна на Сдружението на медицинските университети в България.
Мотивите за промяната са, че разработването на конкретните програми е в компетентността на висшите училища, които притежават необходимия научен потенциал и предлагат състава на държавните изпитни комисии за придобиване на специалност.

За да са налице унифицирани държавни изисквания към обучението, здравният министър ще определя единни държавни изисквания за всяка специалност, на база на които ще се утвърждават учебните програми. Този подход е аналогичен на възприетия при обучението на студентите по регулирани медицински професии, отбелязват от МЗ.
Промените предвиждат още да се уеднаквят заплатите на специализантите, приети държавна поръчка от 2020 г. насам. Целта на предложението е всички специализанти, започнали обучение в този период, да получават актуалното към момента възнаграждение, което е в
размер на 2,5 минимални работни заплати. Към момента това се равнява на 1775 лв. Изменението се налага, защото специализантите, приети от 2020 г. насам, получават различни минимални възнаграждения, а това се дължи на неколкократните промени в Наредбата за специализации.