Национален архитектурен форум в Стара Загора на 25 март

НАЦИОНАЛЕН АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ
„СТАРА ЗАГОРА – 145 ГОДИНИ ГРАДОУСТРОЙСТВО И ПЛАНОВО ИЗГРАЖДАНЕ В БЪЛГАРИЯ“
Организатори: Съюз на архитектите в България, с подкрепата на община Стара Загора, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България, Съюз на ландшафтните архитекти, Тракийски университет, Регионален исторически музей-Стара Загора и др.
ДАТА: 25 март 2023 г.
МЯСТО: конферентна зала № 1, хотел „Верея“
ПЪРВА ЧАСТ: от 9.00 до 11.30 часа
ВЪВЕЖДАЩИ ДУМИ: официални представители на организаторите
ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. Доц. д-р арх.Ясен Кьосев – „Модерните течения в градоустройството на България 1878–1990 г.“
2. Археолог Райна Антонова – „Планът на Любор Байер за възстановяване на Стара Загора – начало на съвременното градоустройство“
3. Проф. д-р. арх. Иван Никифоров, д-р арх. Мила Никифорова – „Градоустройствено планиране на Стара Загора от 1878 г. до наши дни“
4. Арх. Младен Иванов – „Новият ОУП на Стара Загора и съвременните проблеми на града“
5. Арх. Светлана Александрова – „ЖК „Железник“ – от 70-те години на XX век до наши дни“
ДИСКУСИЯ
КАФЕ ПАУЗА: 11.30 – 12.00 часа
ВТОРА ЧАСТ: от 12.00 до 14.30 часа
6. Л. арх. Димитър Николов, л. арх. Корнелия Маторова – „Зелената система и парковете на Стара Загора“
7. Арх. Петър Киряков – „Изграждане на автентичния исторически център на Стара Загора в пространствено взаимодействие с центъра на античния град“.
8. Арх. Мария Каразлатева – „Архитектурният модернизъм в Стара Загора“
9. Соц. Първан Симеонов – „Градските сдружения и публично–частното партньорство в съвременното градоустройство – примерът на Стара Загора“