Изложбата „Жената творец: думи, цветове, метафори” се открива на 17 март

В изложбена зала „Лубор Байер” на 17 март 2023 г. от 18 ч. ще се открие изложба „Жената творец: думи, цветове, метафори”. В нея участват десет художнички с петдесет произведения живопис, рисунка, керамика, графични експерименти с изкуствен интелект, те са добре познати и обичани от старозагорската публика и на почитателите на съвременните визуални изкуства. Те се събират специално в Арт група „10+4” – десет авторки, една кураторка и три графични дизайнерки. Идеята за осъществяването на изложбата е по инициатива на Зорница Иванова. Трите графични дизайнерки са студентки от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн”.
В експозицията могат да се видят произведения на Таня Шивачева, Росица Попчева, Гергана Вълкова, Пенка Стоянова, Татяна Полихронова, Галя Колева, Росица Шидерова, Ивелина Иванова, Диана Петрова, Зорница Иванова, а графичният дизайн е дело на Джулиана Гутова, Петя Иванова, Миглена Колева.
Заглавие включва две посоки на концептуално търсене. Едната е опит за очертаване на образ на съвременната жена творец, която днес е активна част от художествения живот на града и страната. Другата, представя индивидуалните пластични търсения на авторките, тяхната стилова характеристика и предпочитан художествен подход.
Жената творец, днес добре артикулира както с думи, така и с визуален език. Тя показва своите емоции, чрез цветове и форми, изследва човешките взаимоотношения и природата, духовните и абстрактни състояния, видимия и невидимия свят. Нейната сила можем да почувстваме в наратива, в усещането за материята и космоса, в декоративното, въображаемото, символичното, пластичното, абстрактното и интелектуалното.
Куратор на изложбата е д-р Катя Тинева-Гюрковска.