На 11 март църквата почита паметта на свети Софроний Йерусалимски и на Софроний Врачански

Обичайна практика е в дните, когато се почитат древни светци, да се честват и по-новите им съименници.

Затова на днешния ден заедно се честват древният свети Софроний, един от най-усърдните защитници на православието против ереста монотелитство (приемали, че у Христос имало само една воля), и българският епископ-страдалец Софроний Врачански.

Свети Софроний Йерусалимски е роден в Дамаск в VI в.

Получил добро образование, усърдно изучавал и Свещеното Писание. При посещение в Палестина се запознал с учения монах Йоан Мосх. Станал негов ученик и заедно посетили много от отшелниците в Палестина, Сирия и Египет. Описали техния живот в сборника „Лимонарий“ („Духовна градина“). В Александрия Софроний приел монашество.

След време отишъл в Йерусалим, който вече бил под властта на персите. Софроний с проповеди и писания се включил в борбата срещу монотелитите. В 634 г. той единодушно бил избран за патриарх на Йерусалим. А в 636 г. градът бил превзет от арабите. Патриархът уговорил с халифа Омар да не разрушава християнските църкви и да не угнетява християните. На мястото, където бил храмът на Соломон, Омар построил джамия, известна и сега под името „Омарова джамия“. Светият патриарх починал в 638 г.

Свети Софроний Врачански

е български възрожденски духовник, роден в Котел в 1739 г. Бил кръстен Стойко. Като се изучил, станал учител, а сетне и свещеник. Рано овдовял и приел монашество с името Софроний, после го ръкоположили и за Врачански епископ. Сам описал живота си в книгата „Житие и страдания грешнаго Софрония“. Оттам научаваме колко е страдал от турците.

Живял праведно, но заради преследвания трябвало да се спаси с бягство в Румъния.

Там се занимавал с книжовна дейност, съставил и сборника „Неделник“(1806 г.) с неделни проповеди на говоримия език. Починал в Румъния в 1813 г.