Делегация от Република Молдова посети Тракийски университет

Представители на Областния съвет на район Тараклия в Република Молдова посетиха Тракийския университет. Делегацията беше водена от зам.-председателя на Областния съвет г-н Александр Боримечков и началника на отдел „Управление на образование, култура и туризъм“ към Районния съвет – г-жа Лилия Сарсаман. Специален гост бе и доц. д-р Мария Паслар – ректор на Тараклийския държавен университет “Григорий Цамблак”. Поканата за посещението на делегацията е на Стопански факултет при Тракийски университет.

На срещата присъстваха ректорът на Тракийския университет, проф. д-р Добри Ярков и зам.-ректорът по учебната дейност – проф. дн Нели Грозева, деканът на Стопански факултет, доц. д-р Блага Стойкова, заместник-деканът по научната и международната дейност – доц. д-р Димитрина Стоянчева и заместник-деканът по научната дейност – доц. д-р Николай Пенев, както и деканът на Педагогическия факултет проф. д-р Таня Борисова. Проф. Грозева дари гостите с мартенички според традицията на пролетния месец и представи структурата на Тракийския университет и предлаганите в него специалности.

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Тракийския университет с област Тараклия и конкретно с университета “Григорий Цамблак” като единственото висше учебно заведение, насочено към нуждите на българската бесарабска общност. Представителите на Тракийския университет изразиха готовност за съдействие при обмена на преподаватели и студенти, както и с изпращане на български учебници по дисциплини, изучавани в Тараклийския университет. Срещата завърши с размяна на тематични подаръци.