РИМ – Стара Загора отчете едногодишната си дейност

На 9 март 2023 г. Регионалният исторически музей (РИМ) Стара Загора отчете едногодишната си дейност за 2022 г. и прие план за 2023 г.

Акценти от дейността на РИМ през 2022 г.

През 2022 г. РИМ-Стара Загора реализира успешно своите дейности по издирване, опазване,съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Старозагорския регион.

Посетители в музейните обекти

След падане на ограниченията, които налагаха мерките против COVID-19, през 2022 г. музеят отчита значителен ръст на посещенията в обектите си. 32 993 са общо посетителите. Зa сравнение броят през 2021 г. е 18 061). Изключителен интерес има и към екскурзоводските беседи – изнесени са общо 526.

Археологически проучвания

Интензивни бяха археологическите проучвания в резервата „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“. През изминалия археологически сезон най – впечатляващото откритие бе античната фамилна гробница от източния некропол на Августа Траяна. Обектът бе разкрит във връзка с изкопните работи по обновяване на ВиК мрежата в града и се намира в района на парк „Зеленият клин“. Съоръжението има кръгла форма с диаметър 10 м. В него са оформени 6 ниши, запълнени с пръст, керамика и човешки кости. Гробницата е била построена за семейството на човек с големи финансови възможности и високо обществено положение в античния град. Проучването на некропола продължава и през настоящата година.

Събирателска дейност и фондова работа

Музейните специалисти продължиха събирателската дейност и обработка на фондовете. Основният фонд достига общ брой от 101 058 ф.е. Полевите фондове към края на отчетната година са 32 602 ф.е., а научно-спомагателните фондове достигат 45 983 ф.е.

Научно-изследователска дейност

През 2022 г. музейните специалисти са работили по 36 научни теми. Публикувани са 17 научни разработки. Представители на музея са участвали в 11 конференции, симпозиуми, конгреси с общо 29 доклада, съобщения, презентации. От форумите 3 са международни в чужбина.

На 20 и 21 септември 2022 г. Стара Загора бе домакин на Национална научна конференция на тема „Културно-просветна и благотворителна дейност на Българската православна църква в периода от Освобождението до средата на XX в.“ с научен ръководител проф. дин Лизбет Любенова. Учени от цялата страна – историци, архивисти и богослови представиха общо 25 научни съобщения, които ще бъдат събрани и публикувани в сборник, посветен на конференцията.

Експозиционна дейност

РИМ-Стара Загора подготви и откри мащабна веществено-документална изложба „Спомени за бащината къща“, посветена на 115-годишнината на институцията. Акценти в изложбата бяха вещи от градския и селския бит, предмети, свързани с войните за национално обединение, документи от личния архив на старозагорски общественици. Изложените експонати са постъпили като дарения в музейните фондове. Друга самостоятелна изложба на музея, която предизвика голям интерес, бе „Български банкноти от миналото“, посветена на Никулден и празника на банкерите.

Образователна дейност

Изминалата година бе изключително успешна  за образователната дейност на музея. По програмите „Традицията е жива“, „Музеят и училището“ и „Летни занимания в музея“ бяха организирани 107 творчески работилнички, демонстрации и образователни игри, в които взеха участие 2 361 деца.

Събития

През годината РИМ-Стара Загора бе организатор и взе участие в разнообразни културни събития. Най – успешната инициатива бе честването на 115-годишнината на Старозагорския музей в рамките на Европейска нощ на музеите на 14 май 2022 г. Богатата и разнообразна културна програма привлече 3 466 посетители. На 3 март музейните прояви по случай Националния празник на България бяха посетени от 1487 души, а в „Нощта на изкуствата“ на 23 септември 2022 г. посетителите в музейните обекти бяха 1 068 души.

Проекти

През 2022 г. РИМ-Стара Загора спечели и работи по два проекта, финансирани от Министерство на културата.

Проект „Аварийна реставрация на подова антична мозайка, открита в частен римски дом в Августа Траяна (Стара Загора)” е насочен към извършването на реставрация и консервация на антична подова мозайка от IV в., част от експозицията на РИМ -Стара Загора.

Проект „Уча, играя, творя в Старозагорския музей“ цели поставянето на образователни игрови модули в музейните експозиции, изготвяне на нови материали, свързани с музейните образователни програми и закупуването на мебелно оборудване за провеждане на занятия с ученици в музея. Проектът е в процес на реализация и предстои да бъде финализиран в края на месец март 2023 г.

План за 2023 г. 

През настоящата година основни задачи пред институцията са продължаване на археологическите проучвания в резервата „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“, издаване на двутомната книга „История на Стара Загора“ и обогатяване на културния календар на общината чрез нови изложби, културни прояви и образователни програми.

Гости на събранието бяха г-жа Милена Желева, зам.-кмет по Култура, туризъм и младежки дейности на Община Стара Загора и г-жа Диана Атанасова, началник отдел „Култура“ в Община Стара Загора.