Уникален Академичен информационен център откриха в Тракийски университет

На 27 февруари 2023 г. на територията на Тракийски университет- Стара Загора се състоя церемония за официално откриване на изградения Академичен информационен център. Гости на събитието бяха Радостин Танев -зам.кмет на Община Стара Загора и Стоян Стоянов- зам.областен управител. Присъстваха представители на всички факултети и на ректорското ръководство, служители, граждани , медии, представители на фирмите -изпълнители по проекта.
Традиционно празникът започна с водосвет за здраве отслужен от отец Тодор. Донев – предстоятел на храм „Св. Богородица“, отец Стефан Николов и дякон Иван Тишков от същия храм.
Развълнувано и емоционално слово произнесе ректорът на Тракийски университет проф.д-р Добри Ярков:
Днес е особено вълнуващ ден за мене, защото неописуемо е щастието и задоволството, които изпитвам. Ще започна от началото. Съдбата така е наредила, че през месец декември 1978 г. аз съм студент първи курс във Ветеринарномедицинския факултет. Учихме в сегашните Математическа гимназия и ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и ни докараха на това място, където сме сега. На този баир нямаше нищо, освен един булдозер. Тогава се направи първата копка от представители на висшето партийно ръководство. Спомням си, че счупиха бутилка шампанско в булдозера, някъде около днешната наша църква.
Като студент 4-5 курс бях бригадир на бригада по строежите на корпусите.
Когато 12 години бях заместник ректор на Тракийски университет, имах щастието да подготвям целия този процес, който днес виждате като факт. Там, където има приемственост и последователност, нещата се случват.
Вижте какви шеги си прави съдбата. Преди 45 години като студент присъствам на първата копка и днес като ректор, имам щанса да открия последните изградени корпуси на Тракийския университет. Намираме се в плануваната централна университетска библиотека , сега – Академичен информационен център и учебните корпуси 12 и 13, които до няколко месеца ще бъдат приключени.
Целият комплекс сгради, който е проектиран преди повече от 50 години, ще бъде напълно завършен. Той впечатлява нашите гости от България от най-високо ниво – президент, министри, и от чужбина – Германия, Аржентина, Япония…почти от целия свят.
Представям си какво е вълнението на екипа на библиотеката, ръководен от Желка Даковска, които 45 години са чакали да имат дом на библиотеката.
Благодаря на всички, които са започнали изграждането на целия комплекс. Благодаря на екипа на арх. Казакова, който преди 15 години препроектира това мащабно съоръжение, с помощта на директора на библиотеката г-жа Даковска. Благодаря на Министерство на регионалното развитие, на Програмата „Региони в растеж“ затова че, първата ми седмица като ректор, успяхме „да хванем последния влак, последния вагон, последното купе и се качихме отзад даже“. Резултатът е налице.
Благодаря на всички строителни екипи. Благодаря на г-жа Тричкова, която подготви инвестиционния проект, който спечели и го управлява много добре. Ние сме първата институция в България, която има цялостно завършен документално проект. Благодаря специално на строителя, който въпреки трудностите – никой не допускаше, че ще ни хване пандемия, ще има финансово-икономическа криза, ще скочат цените двойно. Но те проявиха изключителна упоритост. Благодаря на целия екип на нашия университет.
Благодаря на Веселин Георгиев, който за много кратко време обзаведе този наш уникален център.
С голямо удоволствие откривам Академичния информационен център на Тракийския университет, който ще бъде дом на знанието, на просвещението, но и дом на дигитализацията на всички сфери на социално-икономическия живот на Стара Загора, на област Стара Загора и България.
Да ни е честита новата придобивка!“- каза ректорът.
Трикольорната лента отрязаха проф. д-р Добри Ярков, Радостин Танев и Стоян Стоянов.
Проектът е реализиран чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“, регионална образователна структура на Оперативна програма „Региони в растеж -2014-2020“ и в съответствие с единния Наръчник на бенифициента за прилагане на правилата за информация и комуникация -2014-2020.
Общата стойност на проекта е 4 788 280.17 лв. В т.ч. безвъзмездната финансова помощ е 3 449 968.89 лв.; Съфинансирането от Тракийски университет е в размер на 1 338 311.28 лв. Началото на строителните дейности е 1 септември 2020 г. и приключва успешно на 1 март 2023 г.
Проектът е насочен към разширяване на възможностите на академичната общност и създаване на реални условия за адаптиране на опита и компетенциите, изграждайки допълнително физическо пространство и гъвкава инфраструктура, която е изцяло съобразена с нуждите на образователния процес в приоритетните направления. Той осигурява възможност за колективно обучение и наука, чрез достъп до качествена научна литература и до електронни ресурси, с потенциал за развитие на дистанционно обучение.
Откритият Академичен информационен център е съобразен с образователните потребности на студентите и докторантите и активното им участие в академичния живот, с акцент върху възможността за съвместно организиране на процеса на учене и интерактивно обучение, както и за осъществяване на динамична връзка между студенти, преподаватели и администрация.
Осъществяването на проекта създава допълнително физическо пространство от 4460,90 кв.м. с четири надземни етажа: Информационен блок с автоматизирани места за справки и изложбена площ; копирен център и дигитализация; семинарна зала; хранилища за каталози, учебници и периодика; фонд на свободен достъп и места за самоподготовка ; заемна служба; Информационен блок с компютърна зала, фоайе-рекреация; места за самоподготовка; 4 кабинета; читалня за групово учене и работа; зала за семинари; помещения за самостоятелна работа и учене. Изградена е научна лаборатория с физико-химично помещение, помещения за молекулярна биология и клетъчни култури, за вирусна диагностика.
Желка Даковска е директор на новооткритата институция. Работи над 30 години в университетската библиотека.
Дългогодишна мечта на всички библиотекари, които са работили и работят тук след толкова много години се сбъдна, – каза Даковска. – Това ще бъде дом на Централната университетска библиотека. Сградата е на четири етажа. Два от тях са хранилища. Другите два са с читателски места, информационна заемна. На четвъртия етаж има голяма конферентна зала; компютърна зала; три зали за групова работа; кътове за релаксация и за контакти. Създават се максимално добри условия за самостоятелна и групова работа на студенти и преподаватели – място за обучение, за наука и за социален живот.
Работното време ще зависи от желанията и потребностите на студентите. Много вероятно е библиотеката да работи денонощно.
Библиотечният фонд в момента е около 140 000 единици – предимно специализирана литература – книги, монографии, учебници, списания и пр.
Росица Ранчева