„Радостни“ уроци провеждат второкласници в Стара Загора

Поредното занятие с учениците от 2. клас по Програма за учене с радост бе проведено в  средно училище „Христо Смирненски“ в Стара Загора.

Програмата е част от Проекта „Предаваме нататък“, който се реализира със съдействието на Тръст за социална алтернатива – София и Клуб „Отворено общество“ – град Стара Загора.

Целта на проекта е подобряване на езиковото и социално-емоционално развитие на учениците на 8-9 годишна възраст, изграждане на  положителна нагласа към ученето и  постигане вътрешна мотивация за успехи.

СУ “Христо Смирненски“ Стара Загора е част от проекта от 2019 г. Участието в него е поредната добра практика на училището  за превенция  на ранното отпадане от училищната институция на децата и учениците в риск.

Във всяко занятие   децата имат уроци по щастие – как да са уверени и борбени, как да преодоляват трудностите и да откриват светлата страна на нещата, хората и преживяванията си.

Проектът се докосва до една от основните потребности на децата – да опознават света и хората чрез играта. Учениците работят със социалния психолог доц. д-р Дончо Донев, зам.-директор и преподавател по психология  в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в Тракийски университет. Като основен метод, който  прилага в заниманията от проекта, е играта, която стимулира детската  любознателност и провокира вродени им стремеж да опознават света. Учениците са участници в едно креативно начинание, в което се забавляват, смеят се на воля, общуват активно, творят, учат се да работят в екип и не на последно място – развиват качества като упоритост, старание, дисциплина, добросърдечие, благодарност, съпричастие, щедрост, оптимизъм, трудолюбие.

В  „радостния“ урок чрез ролеви игри, второкласниците показаха своите най-добри качества, споделиха също и какво не харесват у себе си. Чрез игра за концентрация на вниманието, си припомниха за четирите стихии на Земята.