Румънската църква изнесе данни за провежданото от нея религиозно образование

През 2022 г. в Румъния продължава действието на Националната катехизаторска програма „Христос споделен с децата“, по която са организирани 990 енорийски катехизаторски центъра с привлечени към тях специалисти учители.Продължава и действието на мащабния образователен проект „Избери училището“, финансиран от Европейския съюз, с който Румънската православна църква подкрепя деца, застрашени от отпадане от училище. Проектът се осъществява чрез Оперативна програма „Човешки капитал“ и това е десетото му издание в страната. Сега той е насочен към стимулиране участието в образователната система на деца, чиито родители са заминали да работят в чужбина. Програмата се осъществява от Митрополията на Молдова и Буковина и по нея са изразходвани три милиона евро.

През учебната 2022-2023 година по предмета „Религия“ в румънските училища преподават 6200 учители, от които 4468 щатни по тази специалност, 195 щатни учители по други специалности, които имат извън норматива часове по „Религия“, и 1537 заместващи. От тези учители 1178 са клирици, 4909 миряни с богословско образование и 113 – миряни с друго образование. 568 са новопостъпилите учители, а 228 са доктори по богословие. В районните училищни инспекторати работят 42 експерти по „Религия“, от които 40 са с богословско обучение и двама – с друго.

Двадесет и пет са богословските семинарии с различни специализации – православно богословие, богословие на културното наследство, религиозен туризъм, църковна музика, филология, природни науки, социални науки и др. През учебната 2021-2022 година в тях са записани 4064 гимназисти, сред които 86 чужденци.

В Румънската патриаршия има 11 богословски факултета (Букурещ, Яш, Сибиу, Крайова, Клуж, Констанца, Търговище, Питещ, Алба Юлия, Арад и Орадя) и три богословски катедри, включени в други факултети (Тимишоара, Галац и Бая Маре). През учебната 2021-2022 година във висшето богословско образование са работили 373 преподаватели, от които 76 са професори.

Източник:Двери