За улеснение на зрелостниците

Справочни материали за държавни зрелостни изпити по общообразователна и по
профилирана подготовка по три предмета в помощ на зрелостниците са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката, съобщават от МОН. Те съдържат формули, таблици и константи по математика, физика и астрономия, химия и опазване на
околната среда и са достъпни на адрес https://www.mon.bg/bg/101213.
Зрелостниците имат право да ги използват по време на матурите по тези учебни
предмети, като материалите ще им бъдат предоставени в деня на изпита.