Семинар „Земетресенията – реалност и поведение“ организира Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора

На 28 февруари 2023 г. от 13.00 до 16:30 часа в Аулата на Медицински факултет при Тракийски университет, ул. „Армейска“ 11, Стара Загора ще се проведе обучителен семинар на тема:“Земетресенията -реалност и поведение“.
Актуалното събитие се организира по инициатива на Медицински факултет с любезното съдействие на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Стара Загора, oтдел „Опазване на обществения ред и
управление при кризи“, Община Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Стара
Загора, Областна организация на БЧК – Стара Загора.

Програмата включва: Откриване на семинара от доц.д-р Юлиан Ананиев – декан на Медицинския факултет (МФ).

Тема:“Земетресения, причини, основни понятия и параметри. Характеристика за общата и медицинска обстановка“. Лектор доц. д-р Ваня Славова (MФ)

Тема:“Организация и правила за поведение при земетресение“. Лектори комисар Стоян Колев-директор на Регионална инспекция пожарна безопасност и защита на населението“ (РИПБЗН)и главен инспектор Злати Дрянов – (РИПБЗН).

Тема:“ Организация и обем на първата медицинска помощ при земетресение“. Лектор доц.д-р Арабаджиев (МФ).

Тема:“Превенция и реакция при земетресение“. Лектори Пламен Тодоров – началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ , инж. Валентин Георгиев, инж. Иван Вълев – главни експерти по защита на населението към Община Стара Загора.

Тема: „Роля и място на БЧК в единната спасителна система при бедствия“. Лектор Стефка Абаджиева – директор на Областната организация на БЧК – Стара Загора.

Тема:“Ролята на органите на държавния здравен контрол при възникване на земетресение в област Стара Загора“. Лектор д-р Ваня Карабойдева, директор на РЗИ- Стара Загора.

Тема:“Природните бедствия и психичното здраве- поведение, емоции, справяне“ Лектор проф. Мирослава Петкова (МФ).