Над 1000 математически задачи предлага Любомир Любенов двата си новоиздаденени сборника

 1. Господин Любенов, какъв е поводът да издадете двата сборника с математически задачи?

Тази година организираме десетото юбилейно издание на турнира „Математика без граници“ . Това бе поводът да започнем издаването на поредица от книги, свързани с турнира.

През 2016 и 2017 г. задачите от „Математика без граници“ попаднаха две китайски книги. В България засега, благодарение на издателство „Регалия 6“ успяхме да издадем две книги – за 1 и 2 клас, за 3 и 4 клас.

 1. Какво представляват книгите? Общо колко задачи съдържат?

В уводните страници разказвам какво означава предизвикателството „Математика без граници“- едно състезание в три дистанционни кръга, полуфинал и финал, и това умножено по 10 – от 2013 г. до 2023 г.

След това за всеки клас са представени по 250 задачи от кръговете през 2020-2022 г. и 35 задачи от финалното отборно състезание. Това прави над 1000 задачи в двете книги.

 1. Колко от тях сте създали лично Вие?

По – точно е да се говори за съставени въпроси. Споделям казаното от моя колега от университета в Колорадо Спрингс проф. Сойфер „задача, която се решава за 3-4 минути не е задача“. Но ще спазим инерцията и ще говорим за задачи.

Всичките състезателни теми съм съставял, аз като след това съм консултирал темите с колеги от Китай, Казахстан и Виетнам.

Всичките задачи- въпроси са свързани с учебното съдържание в българското училище по месеци. Затова повечето задачи са подобни на тези от учебниците, но само такива,в които има тръпка и изненада. Други са характерните задачи от математически състезания по света с откриване на закономерности, решаване на ребуси, използване на принципа на Дирихле, принципа на крайния елемент, кръговете на Ойлер, метода на непосредствената проверка и т. н. Всичко това е в позната форма, но с нов аранжимент. Важна е и подредбата – от лесното към трудното: задачи за пресмятане, ребуси, геометрични задачи, логически задачи.

 1. Какъв е ключът за успешното им решаване?

Важно е учениците – участници в състезанията да владеят добре учебното съдържание по математика, да притежават техника на пресмятане и да се съобразяват с времето. И да желаят да получат ключът към решението. Затова е и книгата.

 1. Колко от тези задачи, според Вас, е добре да решат учениците, не само за да получат шестици по математика, но и да имат самочувствие и успехи на национални и международни олимпиади?

Всяка задача, всеки въпрос, и решението й/отговор трябва да носят емоция , знание и самочувствие. Важно е създаване на самочувствие и увереност. Защото целта, според мен, не е търсенето на самоцелни 6- ци, на успех на олимпиадата или състезанието, а търсенето на оптимална изява в професионалната реализация в бъдещето.

 1. Съобразени ли са задачите с изучавания материал в различните класове?

Да, както вече споделих, сме се съобразили с изучаваното в българското училище и с българските традиции от олимпиади и състезания. Имаме обаче проблеми с част от задачите, защото турнирът е международен и участниците от Азия значително са по-напред от нас в изучаването на числовите множества, например. Така една задача, на която българските ученици от началния етап ще отговорят в естествени числа, азиатците могат да посочат и дробни решения. Затова в началото сме посочили числовите множества – естествените числа и числото 0.

 1. До колко книгите Ви могат да бъдат помагало и на учителите в тяхната пряка работа?

Книгата е най-вече за самостоятелна работа на децата и техните родители, а дали учителят ще намери възможност за използването им в пряката си работа- това е лична преценка на конкретния учител.

 1. Има ли забавни задачи?

Всички задачи са забавни. Както казваше един ученик от Бургас – задачите са привидно лесни, но трябва много да се внимава. Използвайки тенис –терминологията в повечето задачи от турнира „Математика без граници“ се търсят линиите на игралното поле.

 1. Има ли нерешими задачи?

Задачите са винаги с конкретен отговор. Всички са по силите на най-добрите ученици.

Показателни са финалните резултати – медалите се печелят с поне 15 решени задачи.

 1. Какво е пожеланието Ви към всички, които седнат да решават задачите от Вашите сборници?

Надявам се, че ще усетят тръпката на неочакваното в привидно стандартни ситуации. И ще бъдат спечелени за каузата, защото математици са нужни не само на математиката.

 1. Ще обявите ли конкурс с награди за най-много решени задачи от Вашите сборници?

Самото състезание е конкурс. За да успеят в турнира „Математика без граници“ е хубаво да порешават задачите с лист и молив в ръка. Защото, както казваше ас. Параскова, моята преподавателка по алгебра от университета, математиката е на върха на молива.

 1. Предстои ли публичното представяне на книгите Ви?

Всички участник във финалното състезание ще получи тези книги.

Незнам колко удачно е да представям книгите , но мисля , че ще успея да съчетая с провеждане на финалното състезание „Математически таланти“ и представянето на книгите. Но до тогава трябва да свършим и друга работа. С издателят Willie Yong от Сингапур подготвяме нещо интересно. Не съм се отказал с Ni Ming от Шанхай да представим математически предизвикателства на китайски. Дано успеем.

Въпросите зададе Росица Ранчева