Възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ пусна в обръщение БНБ

От 6 февруари 2023 г. Българската народна банка пусна в обръщение сребърна възпоменателна монета на тема „200 години от рождението на Найден Геров“ от серията „Българско възраждане“.

Цената на монетата при пускането ѝ в обръщение е 114 лева, уточниха от централната банка. Тя е в тираж от 5000 броя.

На лицето на монетата са изобразени: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея: на два реда номиналната стойност „10 ЛЕВА“, стилизирано изображение на сградата на класното училище в Копривщица, а долу – годината на емисията „2023“. В полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На гърба на монетата е изобразен Найден Геров. Над него в полукръг – надпис „200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ“.

Автор на художествения проект е Тодор Ангелиев.

Найден Геров (23.II.1823 г. – 9.X.1900 г.) е български просветител, книжовник, езиковед, преводач, фолклорист, общественик и дипломат.

След Освобождението Геров се оттегля от обществения живот и продължава в Пловдив делото на своя живот – писания пет десетилетия петтомен български речник („Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски“).
Найден Геров е избран за дописен и почетен член на Българското книжовно дружество (днес Българската академия на науките) и доживява присъединяването на Пловдив и Копривщица към Княжество България

Монетата се продава в Българската народна банка.