Завършиха първите студенти на Тракийски университет за работа със земеделска техника

• Общо 7 курсисти – студенти на Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, получиха своите свидетелства за придобита правоспособност за работа със земеделска техника от категориите Твк и Твк-З. Набирането на нови желаещи за придобиване на правоспособност продължава.
Първите студенти, преминали успешно през съвместната обучителна програма на Тракийски университет и Автошкора Паунов , получиха своите свидетелства за правоспособност Те баха  връчени лично от зам.-ректора по административна, стопанска и информационна дейност – проф. д-р Румен Бинев и г-н Диян Паунов – управител на школата. Общо 7 възпитаници на Аграрен факултет вече притежават официален документ за управление на колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини (категория Твк). Четирима от тях придобиха право за управление и на специализирана и специална самоходна земеделска техника (комбайни, косачки и др. ) – категория Твк-З, поясни доц. д-р инж. Галин Тиханов – ръководител на обучението. През следващата седмица 12 нови курсисти започват обучение за категорията Твк, а на други 11  им предстои заключителен изпит за Твк-З до края на февруари.
Проф. Бинев поздрави студентите за положените усилия и сподели, че предвид високата степен на автоматизация и дигитализация на съвременното земеделие, високообразовани, знаещи и можещи специалисти ще са все по-необходими, за да подпомагат в бъдеще продоволствената сигурност и изхранването на човечеството.
Студентите благодариха на своите преподаватели за възможността да преминат през това обучение, тъй като чрез него те не само са придобили официален документ за правоспособност, но и са усвоили важни практически умения за подготовката на земеделската и прибираща техника.
–––
Ако желаете да придобиете правоспособност за работа със земеделска и горска техника при преференциални условия, можете да се обърнете за допълнителна информация към доц. Галин Тиханов, тел: 0885 584 370, e-mail: galin.tihanov@trakia–uni.bg или гл. ас. Галя Христова, тел: 0894 678 410, email: galina_jam@yahoo.com