„150 урока за Васил Левски“ научиха ученици от СУ „Иван Вазов“ Стара Загора

България отбелязва 150 години от обесването на най – светлия си герой. В памет на саможертвата му СУ „Васил Левски“ в град Карлово и община Карлово организира голяма международна кампания под наслов „150 урока за Васил Левски“. Интерактивна web – карта ще визуализира местата, където са проведени уроците.

С голямо старание и труд се включиха и учениците от начален етап в СУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора. „Делото на Апостола – вечно живо“, „Заветите на Левски“, „Левски в детските очи“, „Искам да бъда свободен“ са само част от темите, които учениците и техните преподаватели реализираха в своите уроци през тази седмица.

Най – малките ученици от 1.А, 1.Г и 1.Д клас наблегнаха на живота и житейския път на Васил Левски. Гледаха кратки филми и презентации. Изработиха чудесни табла чрез работа в екип, четоха и рецитираха стихотворения за Левски. За тях Апостолът е техния герой и делото му ще остане вечно живо.

Във 2.А, 2.Б, 2.В и 2.Г клас обърнаха внимание на заветите на Левски, неговите послания. С много плам рецитираха неговите думи. Нали точно в това е била неговата сила, да говори, да вдъхновява, да въвлича колкото се може повече хора в идеите си. Изработиха лапбуци, направиха акростих Васил Левски с помощни думи, пяха и рецитираха стихове, посветени на един от най – значимите ни национални герои. Бяха изследователи и търсиха велика фраза на Апостола, изписана с цифри, съответстваща на поредните номера в българската азбука.

Опитаха се да разберат цената на неговата мечта – да види България свободна!

Темата на урока в 3.А клас беше „Искам да бъда свободен“. Чрез беседа децата стигнаха до обобщението, че най-висшият признак на свободата на човека е правото му на избор – избор, който произхожда от вътрешната му същност, а не е наложен от някого. Те изразиха мнение, че свободата е и голяма отговорност и не е лесна. В контекста на живота и битието на българина по време на Османското владичество, те определиха като синоним и символ на свободата Апостолът Васил Левски. Заявиха, че в тяхното съзнание Левски надхвърля представите им за обикновен човек, със своята вяра и непоколебимост, със своята саможертва. Идеите и мечтите на Левски са идеал и вдъхновение за малките третокласници. И те сведоха глава пред делото и личността му. Почетоха го с рецитал от най-хубавите стихотворения за Левски. Пяха песни за водача на българите по пътя на свободата.

Интересен урок на тема „Лъвски скок“ реализира и Г-жа Татяна Митева, заедно с нейните ученици от 6.В клас в час по физическо възпитание и спорт. С отлични постижения се отличиха Стилияна Леопардова и Явлен Иванов.

Всички възпитаници на СУ „Иван Вазов“, които участваха в дейностите, свързани с почитане паметта на един велик българин, успяха да се потопят в едно вълнуващо преживяване. С поглед към бъдещето и почит към миналото, продължаваме напред, защото „времето е в нас и ние сме във времето“!

Динко Цвятков

Директор на СУ „Иван Вазов“