Ритуално зарязване на лозите в Тракийски университет навръх Трифон Зарезан

С празничен водосвет за здраве, благоденствие и берекет бе дадено началото на ритуала по традиционното „зарязване“ на университетските лозя на Тракийски университет – Стара Загора. На събитието  в лозовите масиви на Академичния технологичен комплекс при университета присъстваха представители на ректорското и деканските ръководства, преподаватели от катедра „Растениевъдство“ на Аграрен факултет, служители от различни звена,  както и второкурсници от специалностите Агрономство (полевъдство) и Агрономство (етерично-маслени култури).

„Зарязването на лозята е един от най-старите и най-почитани обичаи в българските народни традиции.  С него нашите предци символично са давали началото на земеделския сезон.  Нещо повече – този ритуал е събирал и продължава да събира приятели и съмишленици. Ето защо се радвам, че всички ние отново сме се заедно днес – за да почетем традицията на нашите предци, но и да дадем символично начало на летния семестър, който стартира днес и да си пожелаем здраве и успешна съвместна работа!” – пожела на присъстващите проф. Мирослав Карабалиев, заместник-ректор по научна и международна дейност.

И както традицията повелява – лозите бяха ритуално зарязани и полети с червено вино, за да са пълни с тежки гроздове лозята и с руйно вино бъчвите, а студентки в красиви носии почерпиха гостите с ритуална погача – с пожелания да е здрава и плодородна годината.