Левски е жив във времето

Учениците от 9.А и от 9.Д клас с класни ръководители г-жа Колева и г-жа Найденова на Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) “Гео Милев“ Стара Загора имаха невероятна и много интересна среща с г-н Георги Туртуриков – изследовател на живота и делото на Васил Левски, понастоящем Омбудсман на Стара Загора.

Какво още не се знае за Дякона, за фактите, които говорят друго, за безценните завети и думи, за по- малко известното, написано от Апостола, за героизма му- учебният час премина неусетно и много бързо!

През седмицата учениците на ППМГ „Гео Милев“ по класове ще поднесат цветя на паметника на Васил Левски, ще посетят Метоха, ще засвидетелстват признателността си и ще се преклонят пред неговото героично дело.

И днес думите на Дякона са много актуални:

“ Дела трябват, а не думи!“

Дълбок поклон пред святото ти дело, Апостоле!