Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства обяви свободни места за прием

Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС) обяви свободни места за прием на ползватели от 3 до 18-годишна възраст. Изискването към децата е да бъдат жители на община Стара Загора и да имат ТЕЛК решение.

Услугите, които предлага Центърът, са безплатни и включват почасова работа със специалисти, според индивидуалните потребности. Дневната грижа предоставя и изхранване – закуска и обяд.

В екипа на дневния център има социален работник, педагог, психолог, логопед, рехабилитатор, трудотерапевт, медицинска сестра, детегледачка. Целта е да бъде дадена подкрепа към децата, но и към техните семейства, чрез насърчаване и поддържане на социално-битови умения и активна комуникация, подготовка за самостоятелен начин на живот и включване в обществото и други.

ДЦПДТМУТС е създаден по проект „Продължаваща подкрепа за децата и младежите – община Стара Загора“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

 

Допълнителна информация може да получите на тел. 0889605554, Яна Димитрова, Директор ДЦПДТМУТС