Трети турнир по бързо и вярно смятане за ученици организира Съветът на мъдреците   в Стара Загора

На 25 февруари 2023 г.  в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) „Проф. Минко Балкански“ Стара Загора , училищното настоятелство „Съветът на мъдреците“ и Фондация „Миню Балкански“  провеждат 25 години след втория турнир   

                                състезание по бързо и вярно смятане за ученици  до 10 клас.

Форматът на състезанието е: За не повече от 60 минути участниците решават 30 задачи от учебниците по математика за съответния клас към датата на провеждане на състезанието –  бързо и вярно. Всяка задача се оценява с по 1 точка за верен отговор, 0 точки – ако отговорът е грешен или не е посочен.

Състезателните групи са 8: подготвителна група , първи клас, втори клас, трети клас, четвърти клас, група  5 – 6 клас (по идея на състезанието „Кенгуру“), група 7 – 8 клас (върху задачи от националното външно оценяване за 7. клас) , група 9 – 10 клас (по модел на държавния изпит по математика ).

Турнирът е трети по ред, след турнирите, организирани през 1997 г. и 1998 г. от вестник „Математическа поща“от издателя на вестника Любомир Любенов и Почетния гражданин на Стара Загора д-р Светлозар Дойчев.

Победителите от 1998 г. вече са най-малко на 32 години. С 30 вярно решени задачи през 1998 г. се похвалиха Васил Каранешев (тогава във 2 клас, Пловдив), Пламена Петкова (2 клас, Дряново),  Даниел Даракчиев (3 клас, Пловдив), Борис Ненчев (5 клас, Пловдив), Мария Атанасова (5 клас, Пловдив),  Камелия Кочос (5 клас, Пловдив), Александър Петров (5 клас, Пловдив). На точка от максималния резултат през 1998 г. останаха старозагорските ученици Цветомир Грозданов (4 клас), Красимира Кондакчиева (4 клас),  Стефка Арбалова (5 клас),  Мартина Абаджиева (5 клас) и  Йорданка Костова (6 клас).  

В навечерието на Националния празник Република България – 3 март 2023 г. ще узнаем и имената на победителите в третото издание на турнира.

Информация  и формуляри за участие можете да получите  като изпратите писмо и на двата адреса talanti_1@abv.bg и fmb.shkoli@gmail.com  

ВАЖНИ СРОКОВЕ

До 22 февруаризаявка за участие + документи на адреси talanti_1@abv.bg и fmb.shkoli@gmail.com

23 февруариобявяване на началните часове на състезанието по класове (изпращат се на електронните адреси на подалите заявки)

25 февруарисъстезание 30 задачи за 60 минути

3 март 2023 г. – обявяване на резултатите и награждаване на победителите