МОН събира директорите на училищата за STEM центровете

Директорите ще бъдат запознати с процедурите за финансиране по Националния план за възстановяване

Работна среща с директорите на държавните и общинските училища на тема „STEM центрове и иновативна образователна среда“ организират на 17 февруари 2023 г. в зала 1 на Националния дворец на културата в столицата Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Срещата ще бъде открита от министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов.

Както е известно, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат изградени STEM кабинети във всички 2243 училища в страната.
Програмата е организирана в два панела: Изграждане на училищна STEM среда“ и
Процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република
България – образование и иновации“.
По време на първия панел зам.-изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
Програма за образование“ Иван Попов ще представи процедурата „Училищна STEM
среда“. Проф. Найден Шиваров – директор на Националния STEM център, ще разясни
концепцията за изграждане на училищна STEM среда. А процедурата „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел“ ще бъде представена от Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ – МОН.

Директори на училища ще представят добри практики при изграждането на STEM центрове.
По време на втория панел Иван Попов от ИА „Програма за образование“ ще разясни процедури за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Владимир Станчев – директор на дирекция Управление на европейски проекти“ в
МОН, ще говори за приоритетните области и изпълнението на системни проекти с
бенефициент МОН.
Предвиждат се и дискусии по темите в двата панела.
Още преди месец по време на изслушване в Ресорната парламентарна комисия
министър Пенов заяви, че МОН ще подкрепя директорите за изграждане на STEM среда в училищата, като те ще бъдат насърчени и обучени как сами да се справят с процеса на кандидатстване и без влияние от търговски дружества да преценят какво е необходимо за учебния процес в конкретното училище за постигането на резултати. Той допълни, че планираният ресурс е сериозен – 576 млн. лв. с ДДС, а периодът за изпълнение е кратък – до 2026 г.